facebook Przejdź do treści

Dziedzictwo naturalne

Przestrzeń przyrodnicza, które nas otacza, to element naszego światowego dziedzictwa, o które powinniśmy dbać i pielęgnować je, aby przetrwało dla przyszłych pokoleń. W Polsce „dziedzictwo naturalne” chronione jest m.in. dzięki Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, przyjętej w Paryżu 16 listopada 1972 r. przez Konferencję Generalną Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, a następnie przyjętej i ratyfikowanej przez Polską Rzeczypospolitę Ludową w 1976 roku.

Dowiedz się więcej

dziedzictwo - posty - neutralnosc-klimatyczna

Neutralność klimatyczna

Dzisiaj czas na podsumowanie naszego cyklu „Jak żyć? – Naturalnie!”. Działalność człowieka ma znaczący wpływ na postępujące zmiany klimatyczne, a rozwój przemysłu pogłębia stopień zanieczyszczenia środowiska.

Czytaj więcej »
dziedzictwo - posty-wojna-a-klimat

Jak wojny wpływają na zmiany klimatyczne?

Myśląc o działalności człowieka w kontekście jego wpływu na klimat, być może nie zastanawiamy się, jaki wpływ na środowisko naturalne mają działania wojenne. Najważniejsze pozostają ludzkie losy i próba zapewnienia schronienia osobom w potrzebie.

Czytaj więcej »
dziedzictwo - posty-przemysł

Produkcja odpadów plastikowych i jej wpływ na zmiany klimatyczne

Wszyscy zapewne zdajemy sobie sprawę z faktu, że produkcja odpadów plastikowych na świecie przekracza ilość tych poddanych recyklingowi. Trudno jest się temu dziwić, jeśli zastanowimy się, ile plastikowych rzeczy używamy każdego dnia. Wystarczy obejrzeć się dookoła siebie, a z pewnością znajdziemy co najmniej jedną rzecz, która powstała z plastiku. A może nie znajdziemy ani jednej, która tego plastiku w sobie nie zawiera?

Czytaj więcej »
dziedzictwo - posty-susza-rolnictwo

Susza i jej wpływ na rolnictwo

W ostatnich latach klimatolodzy biją na alarm ze względu na postępującą suszę i związane z tym zagrożenie zmniejszenia się zasobów wodnych na Ziemi. Pewne jest, że człowiek ma swój udział w postępujących zmianach klimatycznych, można to zauważyć chociażby na przykładzie rozwoju rolnictwa przemysłowego.

Czytaj więcej »
biebrza-wiosna

Biebrza dwa lata po pożarze

Ponad dwa lata temu patrzyliśmy z przerażeniem na płonące hektary Biebrzańskiego Parku Narodowego. W ciągu tygodnia ogień pochłonął obszar o wielkości 5.526 ha, w tym 4.580 ha w granicach Parku i 946 ha otuliny (enklawa Lasu Wroceńskiego) – i tym samym stał się największym pożarem w historii Parku. Jak ten pożar wpłynął na ekosystem Biebrzy? Odpowiadają #EksperciUW.

Czytaj więcej »
kampinos-trawy

Susza w Kampinoskim Parku Narodowym

Wyróżnia się cztery etapy suszy. Początkowo występuje susza atmosferyczna charakteryzująca się brakiem opadów przez 20 dni, wysoką temperaturą i niską wilgotnością powietrza. Jej przyczyną jest wyżowa cyrkulacja atmosferyczna, powodująca napływ ciepłych i suchych mas powietrza. Potem pojawia się susza glebowa, która oznacza niedobór wody dostępnej dla roślin. Trzeci etap to susza hydrologiczna oznaczająca zmniejszenie zasobów wodnych wód powierzchniowych i podziemnych. Susza hydrogeologiczna jest następstwem przedłużającej się suszy hydrologicznej. W tym okresie zwierciadło wód gruntowych obniża się w stopniu uniemożliwiającym korzystanie ze studni kopanych.

Czytaj więcej »

nauka

Dziedzictwo naturalne

nauka

Świat w obliczu zmian. Nowe lęki i uzależnienia

technologie

Cyberbezpieczeństwo

nauka

Kosmos

technologie

W drogę ze sztuczną inteligencją

biznes

Klub Innowacji UW

NAUKA

Tydzień Noblowski

EKOLOGIA

#UWażni Na Suszę