facebook Przejdź do treści

Dziedzictwo naturalne

Przestrzeń przyrodnicza, które nas otacza, to element naszego światowego dziedzictwa, o które powinniśmy dbać i pielęgnować je, aby przetrwało dla przyszłych pokoleń. W Polsce „dziedzictwo naturalne” chronione jest m.in. dzięki Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, przyjętej i ratyfikowanej przez Polską Rzeczypospolitę Ludową w 1976 roku.

Dowiedz się więcej

dziedzictwo - posty - neutralnosc-klimatyczna

Neutralność klimatyczna

Dzisiaj czas na podsumowanie naszego cyklu „Jak żyć? – Naturalnie!”. Działalność człowieka ma znaczący wpływ na postępujące zmiany klimatyczne, a rozwój przemysłu pogłębia stopień zanieczyszczenia środowiska.

Czytaj więcej »
dziedzictwo - posty-wojna-a-klimat

Jak wojny wpływają na zmiany klimatyczne?

Myśląc o działalności człowieka w kontekście jego wpływu na klimat, być może nie zastanawiamy się, jaki wpływ na środowisko naturalne mają działania wojenne. Najważniejsze pozostają ludzkie losy i próba zapewnienia schronienia osobom w potrzebie.

Czytaj więcej »
dziedzictwo - posty-przemysł

Produkcja odpadów plastikowych i jej wpływ na zmiany klimatyczne

Wszyscy zapewne zdajemy sobie sprawę z faktu, że produkcja odpadów plastikowych na świecie przekracza ilość tych poddanych recyklingowi. Trudno jest się temu dziwić, jeśli zastanowimy się, ile plastikowych rzeczy używamy każdego dnia. Wystarczy obejrzeć się dookoła siebie, a z pewnością znajdziemy co najmniej jedną rzecz, która powstała z plastiku. A może nie znajdziemy ani jednej, która tego plastiku w sobie nie zawiera?

Czytaj więcej »
dziedzictwo - posty-susza-rolnictwo

Susza i jej wpływ na rolnictwo

W ostatnich latach klimatolodzy biją na alarm ze względu na postępującą suszę i związane z tym zagrożenie zmniejszenia się zasobów wodnych na Ziemi. Pewne jest, że człowiek ma swój udział w postępujących zmianach klimatycznych, można to zauważyć chociażby na przykładzie rozwoju rolnictwa przemysłowego.

Czytaj więcej »
biebrza-wiosna

Biebrza dwa lata po pożarze

Ponad dwa lata temu patrzyliśmy z przerażeniem na płonące hektary Biebrzańskiego Parku Narodowego. W ciągu tygodnia ogień pochłonął obszar o wielkości 5.526 ha, w tym 4.580 ha w granicach Parku i 946 ha otuliny (enklawa Lasu Wroceńskiego) – i tym samym stał się największym pożarem w historii Parku. Jak ten pożar wpłynął na ekosystem Biebrzy? Odpowiadają #EksperciUW.

Czytaj więcej »
kampinos-trawy

Susza w Kampinoskim Parku Narodowym

Wyróżnia się cztery etapy suszy. Początkowo występuje susza atmosferyczna charakteryzująca się brakiem opadów przez 20 dni, wysoką temperaturą i niską wilgotnością powietrza. Jej przyczyną jest wyżowa cyrkulacja atmosferyczna, powodująca napływ ciepłych i suchych mas powietrza. Potem pojawia się susza glebowa, która oznacza niedobór wody dostępnej dla roślin. Trzeci etap to susza hydrologiczna oznaczająca zmniejszenie zasobów wodnych wód powierzchniowych i podziemnych. Susza hydrogeologiczna jest następstwem przedłużającej się suszy hydrologicznej. W tym okresie zwierciadło wód gruntowych obniża się w stopniu uniemożliwiającym korzystanie ze studni kopanych.

Czytaj więcej »
kampinos-bloto

Stan hydrologiczny Kampinoskiego Parku Narodowego

W jaki sposób zmiany klimatyczne wpływają na stan wody w Kampinoskim Parku Narodowym?

Przeczytajcie odpowiedź naszego #EkspertaUW, dr. Macieja Lenartowicza z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW, który podczas ostatnich trzech miesięcy obserwował proces opadania zwierciadła wody w Kampinosie.

Czytaj więcej »
kampinos-mokradla

Kampinoski Park Narodowy

Puszcza Kampinoska czy Kampinoski Park Narodowy? Wiecie, że ten obszar jest tak bardzo wyjątkowy, że chroniony jest jednocześnie jako Rezerwat Biosfery „Puszcza Kampinoska”, Kampinoski Park Narodowy oraz Obszar Ochrony Natura 2000 „Puszcza Kampinoska” (PLC140001)?!

Czytaj więcej »
18.05-dziedzictwo-kampinos

POLSKIE REZERWATY BIOSFERY

Przyroda jest naszym dziedzictwem naturalnym, dlatego właśnie wiele wyjątkowych miejsc objęto międzynarodową ochroną. Czym więc są wspomniane w naszym poprzednim poście Rezerwaty Biosfery UNESCO?

Czytaj więcej »
18.05 (3)-dziedzictwo-unesco

UNESCO

„Ochrona różnorodności życia na Ziemi ma kluczowe znaczenie dla globalnego dobrobytu człowieka. Dzięki wsparciu Konwencji Światowego Dziedzictwa najważniejsze miejsca przyrodnicze cieszą się międzynarodowym uznaniem, a także otrzymują pomoc techniczną i finansową w celu radzenia sobie z takimi zagrożeniami, jak ingerencja w rolnictwo, gatunki obce czy kłusownictwo”. (UNESCO)

Czytaj więcej »
dziedzictwo - posty

Dziedzictwo naturalne

Ile razy dziennie zachwycacie się pięknem natury? Ile razy swoje wakacje spędziliście na szlakach parku narodowego albo przemierzaliście świat, żeby podziwiać cuda natury? Jeśli Wasza odpowiedź brzmi: wiele razy, to wcale nas to nie dziwi. Nie od dziś wiadomo, że odpoczywanie w otoczeniu przyrody pomaga się zrelaksować i odnaleźć wewnętrzną harmonię.

Czytaj więcej »

wydarzenie

Dyktando UW

współpraca

Nauka w minutę

wydarzenie

TEDx University of Warsaw

nauka

Dziedzictwo naturalne

nauka

Świat w obliczu zmian. Nowe lęki i uzależnienia

technologie

Cyberbezpieczeństwo

nauka

Kosmos

technologie

W drogę ze sztuczną inteligencją