facebook Przejdź do treści

O Centrum

Podstawowymi ideami naszego Centrum są: egalitarny dostęp do wiedzy, otwartość, a także dialog oparty na faktach. Jesteśmy obecni w przestrzeni publicznej jako opiniotwórcza platforma skupiająca wybitnych naukowców, badaczy i ekspertów, koncentrując ich potencjał na bieżących potrzebach społeczeństwa, gospodarki i lokalnych społeczności.

Centrum Współpracy i Dialogu UW (CWiD UW) jest ogólnouniwersytecką jednostką powołaną na Uniwersytecie Warszawskim w celu promowania dokonań i sukcesów naukowych kadry akademickiej oraz udostępniania wiedzy i uniwersyteckich zasobów badawczych szerokiemu gronu odbiorców, partnerów oraz instytucji zewnętrznych. Centrum stawia sobie za cel upowszechnianie rzetelnej wiedzy naukowej i wzmacnianie głosu naukowców, wydziałów i innych jednostek UW w obszarach aktualnych wyzwań społecznych i gospodarczych. CWiD UW inicjuje szereg działań zachęcających do korzystania z zasobów wiedzy uczelni, promując dialog oparty na faktach oraz wymianę doświadczeń i dobrych praktyk z całego kraju.

Cele i zadania

Zadania Centrum Współpracy i Dialogu UW:

  • rozwój kompetencji nowoczesnego, otwartego, niezależnego ośrodka opiniotwórczego, jakim jest Uniwersytet Warszawski;
  • kształtowanie jakości dyskursu publicznego w naszym kraju;
  • udostępnianie zasobów wiedzy i wyników prac badawczych Uniwersytetu Warszawskiego opinii publicznej, partnerom oraz instytucjom zewnętrznym;
  • wdrażanie idei społecznej odpowiedzialności uczelni;
  • diagnozowanie i inicjowanie w debacie społecznej tematów ważnych dla społeczeństwa i gospodarki; integrowanie działań społeczności UW, w tym absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego.

Struktura

W ramach Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego działają:

Społeczna odpowiedzialność uczelni

Zadania Centrum Współpracy i Dialogu UW:

  • rozwój kompetencji nowoczesnego, otwartego, niezależnego ośrodka opiniotwórczego, jakim jest Uniwersytet Warszawski;
  • kształtowanie jakości dyskursu publicznego w naszym kraju;
  • udostępnianie zasobów wiedzy i wyników prac badawczych Uniwersytetu Warszawskiego opinii publicznej, partnerom oraz instytucjom zewnętrznym;
  • wdrażanie idei społecznej odpowiedzialności uczelni;
  • diagnozowanie i inicjowanie w debacie społecznej tematów ważnych dla społeczeństwa i gospodarki; integrowanie działań społeczności UW, w tym absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego.

Partnerzy:

Orange
Pfizer
O centrum

Jacek Sztolcman
kierownik Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego

Sekcja Współpracy i Dialogu
Inicjatywa Akademicka Warszawa
Obserwatorium Językowe UW
Klub Innowacji UW
Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego
Administracja