Zespół

  • Jacek Sztolcman, dyrektor Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego
  • Joanna Wielowieyska, koordynatorka
  • dr Tatiana Witkowska, koordynatorka
  • Monika Sarnecka, koordynatorka Klubu Absolwentów
  • dr Maria Balkan, specjalistka do spraw promocji i komunikacji

Copyright © 2020 Uniwersytet Warszawski.