facebook Przejdź do treści

Zespół CWiD UW

Pracownicy Centrum Współpracy i Dialogu UW podejmują działania na rzecz środowiska akademickiego, studenckiego, a także w celu popularyzacji nauki. W ramach Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego działają: Sekcja Współpracy i Dialogu, Inicjatywa Akademicka Warszawa, Obserwatorium Językowe UW, Klub Innowacji UW we współpracy z UOTT UW, Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego.

Nasz Zespół

Sekcja Współpracy i Dialogu

Koordynator: dr Tatiana Witkowska
e-mail: tatiana.witkowska@uw.edu.pl
Kierownik: dr hab. Katarzyna Kłosińska
e-mail: katarzyna.klosinska@uw.edu.pl
Kierownik: dr Sylwia Dudek-Mańkowska
e-mail: s.mankowska@uw.edu.pl
Koordynator: dr Katarzyna Kochaniak
e-mail: k.kochaniak@uw.edu.pl

Administracja

Kierownik biura: Sylwia Wilgocka-Darnia
e-mail: s.wilgockada@uw.edu.pl