facebook Przejdź do treści

Nauka jest dla ludzi

Mówienie o swojej pracy badawczej i publikowanie w mediach swoich wyników może czasem wydawać się nie do końca potrzebne. Nie każdy ma też czas, wiedzę i umiejętności, aby to zrobić. Dlatego uruchamiamy cykliczny kwartalny konkurs dla pracowników UW. Nagrodą są wskazane przez zwycięzcę działania promocyjne.

Wyniki edycji

Odpowiedzi na pytania dot. zgłoszeń

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Laureaci - VIII edycja

dr hab. Maciej Duszczyk, prof. ucz.

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

W projekcie badane są plany migracyjne polskich i cudzoziemskich studentów ostatniego roku studiów medycznych w Polsce oraz realizację tych planów po roku i po dwóch latach, czyli po wejściu młodych lekarzy na rynek pracy. Polska jest bardzo ciekawym obiektem badań w tym zakresie. Z jednej strony mamy do czynienia z emigracją lekarzy i pielęgniarek do innych wysoko rozwiniętych państw świata (OECD), z drugiej z rosnąca liczbą cudzoziemców studiujących na polskich uczelniach medycznych. Można zatem przyjąć, że poznając czynniki decydujące o wyjeździe lub pozostaniu Polaków i cudzoziemców, uda się stworzyć katalog działań możliwych do podjęcia w zakresie różnych polityk publicznych, by wpływać na decyzje migracyjne absolwentów uczelni medycznych. 

Prezentacja_Ośrodek_Badań_nad_Migracjami_2023_Strona_01
Przejdź do strony: https://medycy.migracje.uw.edu.pl/

Laureaci - VIII edycja

dr Zbigniew Szkop

Wydział Nauk Ekonomicznych UW

W badaniach skupiam się na pokazywaniu, że drzewa miejskie mają wartość. Moim zdaniem jest to temat ważny społecznie, szczególnie w świetle danych, które pokazują, że liczba terenów zieleni miejskiej w Polsce maleje. W pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że umiejętność komunikowania wyników moich badań – informowania, jak cenna jest zieleń miejska – może przyczynić się do zmiany postrzegania drzew w miastach – podkreśla dr Zbigniew Szkop, WNE UW.

MATERIAŁY GRAFICZNE

Laureaci - VII edycja

mgr Piotr Grajewski

Wydział Psychologii UW

Publikacja jest wprowadzeniem w problematykę gier komputerowych. Autor tłumaczy podstawowe różnice między platformami oraz gatunkami gier, opisuje profil polskiego gracza i główne założenia e-sportu, czyli rywalizacji profesjonalnych graczy w wirtualnych rozgrywkach, rolę branży gier w gospodarce oraz pozytywne i negatywne konsekwencje grania. Jako psycholog zajmujący się uzależnieniami behawioralnymi prezentuje wyniki własnych badań nad tzw. problemowym graniem, a jednocześnie identyfikuje objawy, podaje kryteria diagnostyczne, czynniki ryzyka, mechanizmy rozwoju, analizuje rolę samych gier w powstawaniu uzależnienia oraz wskazuje metody terapii.

Praca jest skierowana zarówno do wszystkich osób zainteresowanych problemowym graniem, a niemających wiedzy lub doświadczenia w tej dziedzinie: rodziców i opiekunów młodych graczy, nauczycieli, pedagogów, jak i do instytucji szkolnych, ośrodków zajmujących się profilaktyką bądź promocją zdrowia psychicznego, a także do graczy zainteresowanych problemem uzależnienia od gier komputerowych.

P_Grajewski_okladka_ebook_gry_komputerowe
Pobierz EBOOK

Laureaci - VII edycja

dr Robert Staniszewski

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

Badania opinii publicznej zostały przeprowadzone w latach 2022-2023 w ramach projektu „Społeczna percepcja uchodźców z Ukrainy, migrantów oraz działań podejmowanych przez polskie państwo”. Projekt realizowany jest przez LAB badawczy (networking), w skład którego wchodzą badacze z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Projekt realizowany jest z udziałem studentów ww. ośrodków akademickich. Pomysłodawcą projektu badawczego oraz zarządzającym pracami LAB-u jest dr Robert Staniszewski (Katedra Socjologii Polityki i Marketingu Politycznego Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego).

mauro-mora-31-pOduwZGE-unsplash-2048x1365.jpg
Przejdź do strony: https://spolecznapercepcjamigrantow.wnpism.uw.edu.pl/

Laureaci - VI edycja

dr hab. Sylwia Makomaska

Instytut Muzykologii | Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce UW

Strefa Psychologii Muzyki UW to przestrzeń dla osób zainteresowanych muzyką, psychologią i marketingiem. Tutaj dowiesz się m.in. jak i dlaczego muzyka wpływa na człowieka w różnych sytuacjach dnia codziennego, odkryjesz kulisy audiomarketingu, a także zrozumiesz, dlaczego cisza jest czasami piękniejsza od muzyki.

Zdjecie_profilowe_1080x1080px_logo_na_ciemnym_tle.png
Przejdź do strony: https://strefapsychologiimuzyki.imuz.uw.edu.pl/

Laureaci - V edycja

Obserwatorium Astronomiczne

Uniwersytet Warszawski

13 czerwca 2022 roku w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się konferencja prasowa z okazji ogłoszenia wyników pracy misji kosmicznej Gaia, podczas której prof. Łukasz Wyrzykowski wygłosił wykład pt. „Przewodnik po Galaktyce według misji kosmicznej Gaia”.

KONFERENCJA

Laureaci - IV edycja

dr hab. Anna Jupowicz-Ginalska, prof. UW

Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii UW

Projekt dotyczy cyklicznych badań pt. „FOMO: Polacy a lęk przed odłączeniem”. Efektem badań są powstałe filmy i raporty dot. FOMO. 

FOMO – FILMY

Laureaci - III edycja

dr Anna Nicińska

DELab UW / Wydział Nauk Ekonomicznych UW

Przyjazna droga do szkoły. W ramach projektu CoMobility identyfikowane są trudności i wypracowywane rozwiązania wspierające zrównoważone sposoby przemieszczania się w mieście.

FILMY

Laureaci - III edycja

dr Katarzyna Roguz

Wydział Biologii UW / Ogród Botaniczny UW

Badania dotyczą interakcji między roślinami a zapylaczami w ścisłym centrum Warszawy. 

INFOGRAFIKI

Laureaci - II edycja

Grzegorz Całek

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW

Badania dotyczące edukacji zdalnej prowadzonej w polskich szkołach w związku z pandemią COVID-19. Wyniki obejmują okres od 25 marca 2020 r. do 25 czerwca 2021 r. (z niewielkimi przerwami).

MATERIAŁY

Laureaci - I edycja

prof. dr hab. Joanna Tyrowicz

Wydział Zarządzania UW

Projekt DIAGNOZA.plus powstał, aby w warunkach ogromnej niepewności w czasach pandemii dostarczać bieżącej i wiarygodnej informacji o zmianach na rynku pracy. 

GRAFIKI

nauka

#UWaga Nauka

tydzień noblowski

Kalendarz UW

wydarzenie

Dyktando UW

współpraca

Nauka w minutę

wydarzenie

TEDx University of Warsaw

nauka

Dziedzictwo naturalne

nauka

Świat w obliczu zmian. Nowe lęki i uzależnienia

technologie

Cyberbezpieczeństwo