facebook Przejdź do treści

Centrum Współpracy
i Dialogu UW

Centrum Współpracy i Dialogu UW inicjuje działania popularyzujące wiedzę naukową, angażuje się w projekty zachęcające do korzystania z zasobów wiedzy Uczelni,
a także promuje dialog oparty na faktach oraz wymianie doświadczeń i dobrych praktyk wśród społeczności akademickiej z całej Polski.

Nowe lęki i uzależnienia

Kosmos

Nauka jest dla ludzi

Cyberbezpieczeństwo

W kosmos

Internetowa Rekrutacja Kandydatów z Ukrainy

FACEBOOK

nauka

Świat w obliczu zmian. Nowe lęki i uzależnienia

technologie

Cyberbezpieczeństwo

nauka

Kosmos

technologie

W drogę ze sztuczną inteligencją

biznes

Klub Innowacji UW

NAUKA

Tydzień Noblowski

EKOLOGIA

#UWażni Na Suszę

KONKURS

Nauka jest dla ludzi