facebook Przejdź do treści

Współpraca

Podejmujemy partnerską współpracę z firmami, organizacjami pozarządowymi, samorządami, jak również instytucjami publicznymi, których działania obejmują programy podnoszenia jakości życia publicznego i odpowiadają na aktualne wyzwania społeczne i gospodarcze. Wspieramy również tworzenie szerszych, międzysektorowych partnerstw.

Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego zostało powołane, aby wspierać osoby z wewnątrz uczelni i partnerów z zewnątrz w nawiązywaniu kontaktów, ustalaniu warunków podejmowania współpracy oraz realizowaniu projektów, które mogą się przysłużyć do wprowadzenia realnych zmian jakości życia publicznego w Polsce i na świecie.

Etapy nawiązywania współpracy

Centrum służy swoją wiedzą o bogatych zasobach uczelni, by jak najlepiej kojarzyć współpracę operacyjną i naukową.

Bazowe etapy współpracy:

  1. pomysł, projekt, wyzwanie;
  2. skupienie na jego znaczeniu społecznym, ekonomicznym czy naukowym;
  3. powiązanie z odpowiednimi zasobami UW;
  4. ustalenie warunków współpracy;
  5. włączenie dokonań procesu do dydaktyki;
  6. upowszechnienie wyników współpracy.

Współpraca z instytucjami kultury i oświaty

Jesteśmy w stałym kontakcie z bibliotekami, domami kultury oraz szkołami, dla których przygotowujemy materiały merytoryczne i edukacyjne w zakresie projektów prowadzonych przez CWiD UW. Proponujemy karty pracy, plansze informacyjne, multimedia oraz inne treści przygotowywane we współpracy z naukowcami UW, które mogą służyć jako wsparcie edukatorów podczas zajęć z młodzieżą.

Wszystkie placówki kultury i oświaty zapraszamy do nawiązania współpracy, dzięki temu na bieżąco otrzymają Państwo informacje o kolejnych podejmowanych przez nas inicjatywach.

kontakt: kontakt@cwid.uw.edu.pl

Współpraca z dziennikarzami

Nawiązujemy relacje i stałą współpracę z dziennikarzami, którzy zwracają się do CWiD UW z prośbą o komentarz specjalistów na tematy poruszane w mediach i debacie społecznej.

kontakt: Adela Parchimowicz, adela.parchimowicz@cwid.uw.edu.pl

Współpraca z naukowcami

Wszystkich badaczy i naukowców Uniwersytetu Warszawskiego zapraszamy do udziału w cyklicznym konkursie „Nauka jest dla ludzi”, zainicjowanym przez CWiD UW.

Więcej informacji znajduje się w zakładce o konkursie: /projekt/nauka-jest-dla-ludzi/

Partnerzy:

Orange
Pfizer