Warsztaty sondażowe dla dziennikarzy

Jak czytać sondaże przedwyborcze, czym jest błąd losowy i dlaczego wielkość próby nie jest wyznacznikiem dobrego badania? To m.in. te tematy poruszano podczas warsztatu dla dziennikarzy, który odbył się 27 września w Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego (Al. Ujazdowskie 4, Ogród Botaniczny UW). Spotkanie poprowadził dr Adam Gendźwiłł z Zakładu Rozwoju i Polityki Lokalnej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Warsztat był doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy dotyczącej jakości, rzetelności oraz metodologii przeprowadzania sondaży. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w kolejnej edycji prosimy o kontakt pod adresem: cwid@inkubator.uw.edu.pl.

Copyright © 2020 Uniwersytet Warszawski.