W jakim stanie są dziś polskie rzeki?

Polskie rzeki tworzą sieć o długości ok. 150 000 kilometrów. Tylko 20% tego systemu pozostało w kształcie nienaruszonym lub zbliżonym do naturalnego. Natomiast 80% zostało poddane licznym regulacjom i pracom utrzymaniowym. Na wielu odcinkach stworzono również przegrody, które niszczą nasze ekosystemy i pogłębiają problem suszy. W Polsce mamy ponad 16,5 tysięcy przegród poprzecznych na rzekach i jest to liczba jedynie szacunkowa, ponieważ wciąż większość z nich nie została inwentaryzowana i opisana. Jednak nadal, polskie rzeki pozostają unikatowymi i jednymi z najdzikszych w Europie.

Copyright © 2020 Uniwersytet Warszawski.