facebook Przejdź do treści

Szkoły partnerskie

Tydzień Noblowski to wielkie święto nauki, które ma na celu popularyzację wiedzy na temat osiągnięć wyróżnianych Nagrodami Nobla. Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do udziału w tym przedsięwzięciu szkoły z całej Polski. Rozwój nauki nie byłby bowiem możliwy bez udziału grona pedagogicznego. Co roku nasze Centrum przygotowuje specjalne materiały edukacyjne, które mogą Państwo wykorzystać do poprowadzenia lekcji poświęconych Nagrodzie Nobla. Lekcjom noblowskim mogą towarzyszyć inne wydarzenia o charakterze edukacyjnym, które poświęcone będą zagadnieniom związanym z Tygodniem Noblowskim. Każda szkoła, która bierze udział w tym projekcie, otrzymuje status Szkoły Partnerskiej w ramach Tygodnia Noblowskiego. 

Jak zostać Szkołą Partnerską?

Do udziału w projekcie zachęcamy zarówno szkoły podstawowe, jak i szkoły średnie i policealne. Ze względu na stopień zaawansowania materiału, sugerujemy, by w przypadku szkół podstawowych lekcje przeprowadzane były w klasach wyższych (VI-VIII).

Aby zgłosić chęć udziału w projekcie należy przesłać mail na adres: tydzien.noblowski@cwid.uw.edu.pl, który zawierać będzie następujące informacje:

– nazwa i adres szkoły,
– imiona i nazwiska nauczycieli biorących udział w projekcie,
– imię i nazwisko dyrektorki/dyrektora szkoły,
– dziedziny noblowskie, na temat których chcieliby Państwo przeprowadzić lekcje
(fizjologia lub medycyna, fizyka, chemia, literatura, Pokojowa Nagroda Nobla, ekonomia).

Materiały edukacyjne znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce materiały edukacyjne.

Materiały edukacyjne 2023 
Materiały edukacyjne 2022
Materiały edukacyjne 2021
Materiały edukacyjne 2020

Materiały do kolejnej edycji Tygodnia Noblowskiego będziemy publikować w październiku. Publikowane będą każdego dnia Tygodnia Noblowskiego do godziny 9:00.

Co daje status Szkoły Partnerskiej?

Przeprowadzenie lekcji noblowskich i/lub organizacja innych wydarzeń o charakterze edukacyjnym pozwala na posługiwanie się nazwą „Szkoła Partnerska w ramach Tygodnia Noblowskiego”. Szkołom Partnerskim udostępniane są materiały promocyjne, które można wykorzystać zarówno na stronie internetowej, mediach społecznościowych, jak i w przestrzeni budynku szkoły. Każda Szkoła Partnerska wpisana jest również na naszą listę, która znajduje się poniżej. Nauczyciele przeprowadzający lekcje i dyrektorki/dyrektorzy Szkół Partnerskich otrzymują po wydarzeniu imienne podziękowania za udział w projekcie.


W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy: tydzien.noblowski@cwid.uw.edu.pl