facebook Przejdź do treści

Słowniczek

towfiqu-barbhuiya-oZuBNC-6E2s-unsplash

AI, artificial intelligence (ang. sztuczna inteligencja)

– zdolność systemów technicznych do wykonywania inteligentnych czynności właściwych ludziom, takich jak nawigowanie czy selekcja informacji; mechanizmy sztucznej inteligencji są szeroko wykorzystywane w przez człowieka w życiu codziennym.

algorytm metaheurystyczny

– algorytm opisujący sposób przeszukiwania zbioru możliwych rozwiązań danego problemu obliczeniowego i proponowania kolejnych kandydatów na dobre rozwiązanie; algorytmy metaheurystyczne najczęściej używane są do rozwiązywania problemów optymalizacyjnych, w których celem jest wyznaczanie najlepszego (z punktu widzenia danego kryterium) rozwiązania spośród dużej liczby możliwości, np. najszybszego sposobu odwiedzenia dużej liczby miast, najszybszego dojazdu itd.

carsharing

– rozwiązanie polegające na odpłatnym używaniu samochodów w ramach uzyskanego dostępu przez określony czas

głęboka sieć neuronowa

– sieć sztucznych (wirtualnych) neuronów przetwarzających dane w programie komputerowym; jej budowa i zasada działania są w pewnym stopniu inspirowane działaniem fragmentów rzeczywistego (biologicznego) układu nerwowego; głębokie sieci neuronowe znajdują zastosowanie m.in. w rozpoznawaniu obiektów na zdjęciach, ludzkich twarzy itd.

samochody autonomiczne

– pojazdy wyposażone w systemy kontrolujące ich ruch bez udziału osoby kierującej autem

społeczny dowód słuszności

– zasada, która wpływa na ludzkie zachowanie; zgodnie z nią w momencie niepewności człowiek podejmuje decyzje na podstawie obserwacji zachowań innych osób

samochody połączone

– pojazdy wyposażone w system zezwalający na komunikację z otoczeniem, zbieranie i przesyłanie danych dot. innych pojazdów, infrastruktury czy pieszych

system energetyczny

– wszystkie urządzenia współpracujące ze sobą podczas pozyskiwania, przetwarzania, przesyłania i użytkowania energii

system sterowania ruchem drogowym

– inteligentny system zarządzania ruchem drogowym, który pozwala na jego usprawnienie; przykładem takiego zarządzania jest wykorzystywanie systemów detekcji (tj. wykrywania) ruchu na skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych czy w miejscach, w których często dochodzi do korków drogowych

technologiczne bezrobocie

– bezrobocie stanowiące wynik technologicznego postępu, w ramach którego praca ludzka zastąpiona zostanie pracą maszyn

uczenie maszynowe

– podzbiór sztucznej inteligencji umożliwiający maszynom technologiczne zapamiętywanie (i późniejsze wykorzystywanie) określonych wzorców i zachowań

uczenie ze wzmocnieniem

metody sztucznej inteligencji, w których matematyczny model jest uczony (metodą prób i błędów) podejmować decyzje w określonych warunkach, w jakich funkcjonuje; po podjęciu decyzji otrzymuje on dotyczące ich informacje. Uczenie ze wzmocnieniem znajduje zastosowanie m.in. podczas nauczania programów komputerowych grania w gry

wojna hybrydowa

– strategia prowadzenia wojny, w ramach której zwykłe działania militarne łączone są z takimi jak (cyber)terroryzm, przestępczość itd.

zelektryfikowane samochody

– pojazdy wyposażone w silnik elektryczny; występują także w wersji hybrydowej (z dwoma silnikami: spalinowym i elektrycznym)