facebook Przejdź do treści

Ślady

W dzisiejszej odsłonie #EkoMowy podejmiemy temat tych śladów, a następnie – w celu zweryfikowania Waszej wiedzy – zaproponujemy Wam do rozwiązania quiz. Granice języka są granicami naszego świata… Ponieważ zaś nasz świat zginie bez uwrażliwienia na kwestie ekologii, warto, byśmy przyswoili jej język.
Ślady

O śladach 
Współcześnie zagrożenie katastrofą klimatyczną powoduje, że coraz częściej zwracamy się ku ekologii. Ta jednakże, podobnie jak każda inna dziedzina, wypracowuje swoje własne pojęcia. Co za tym idzie – konieczne staje się ich opanowanie. We współczesnej ekologii kluczowe znaczenie mają takie terminy jak ślad węglowy, ślad wodny, ślad środowiskowy i ślad ekologiczny. Pytanie jednak – czego tak naprawdę są to ślady, co one oznaczają? Wreszcie: co – podążając za nimi – możemy tropić…


Ślad węglowy
Ma on za zadanie wskazać emisję gazów cieplarnianych podczas cyklu życia produktu lub działąności przedsiębiorstwa (wyraża się go jako ekwiwalent dwutlenku węgla na jednostkę produktu). O co w tym chodzi? To proste! Podczas wytwarzania danego dobra, jego transportu itd., emitowane są gazy cieplarniane – ich całkowita ilość równa się śladowi węglowemu danego produktu.

Ślad ekologiczny a ślad środowiskowy
Żeby nie było zbyt łatwo: ślad węglowy stanowi element śladu środowiskowego, a więc ogólnego wpływu antropologicznego – wpływu człowieka na środowisko. Ważną rolę odgrywa tu także termin śladu ekologicznego. Ten dotyczy zapotrzebowania człowieka na zasoby naturalne. Obliczając ślad ekologiczny, porównujemy ludzką konsumpcję naturalnych zasobów do zdolności regeneracyjnych planety. W ten sposób oszacowywana jest liczba hektarów powierzchni lądowej i morskiej potrzebna do zrekompensowania strat poczynionych przez naszą konsumpcję (i przyjmowanie przez Ziemię naszych odpadów).

Ślad wodny
Innym jeszcze elementem śladu środowiskowego jest ślad wodny. Tu sprawa dotyczy naszego pośredniego i bezpośredniego „konsumowania” wody. To ważne zastrzeżenie. Musimy pamiętać, że nie zużywamy jedynie tej wody, którą wypijamy lub „wylewamy” do naszego zlewu, spłukujemy itd. Każdy nabyty przez nas produkt – do swojego powstania – również potrzebował określonej dawki zasobów „niebieskiego złota”. A co za tym idzie – każdy przyczyniał się do powiększenia śladu wodnego!

QUIZ    

A teraz – pora na sprawdzian!

Elementami śladu środowiskowego są:
Kupując wodę w plastikowej butelce wpływasz na:
Ślad ekologiczny to:

Mamy nadzieję, że dobrze Wam poszło! Bądźmy #UWażniNaPrzyszłość, bądźmy #UWażniNaKlimat , przyczyniajmy się do tego, by możliwie najbardziej redukować nasze ślady… Pomocne okażą się w tym publikacje zamieszczane na naszej stronie. 

Bibliografia:

https://sozosfera.pl/srodowisko-i-gospodarka/slad-srodowiskowy-najnowsze-ustalenia-komisji-europejskiej/

https://ekopolityka.pl/do-czego-sluzy-slad-srodowiskowy/

https://www.researchgate.net/publication/321582117_Slad_ekologiczny_konsumpcji