Skąd czerpiemy w Polsce wodę słodką?

Na terenie całej Polski woda pitna może być czerpana ze studni lub innych ujęć. Większość obszarów zurbanizowanych dysponuje systemem wodociągowym.

Copyright © 2020 Uniwersytet Warszawski.