Przyszłość rolnictwa #klimatycznybotaniczny

Zapraszamy na 3. dialog o przyszłości jedzenia w Ogrodzie Botanicznym. Jakiej jakości żywność będzie lądowała w przyszłości na naszych talerzach? I czy wystarczy jej dla wszystkich?

Naszym gościem będzie dr hab. Jerzy Kozyra z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – IUNG – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.

Będziemy również mieli okazję porozmawiać z Niną Dobrzyńska, dyrektorką Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin z Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która opowie o tym, w jakim kierunku patrzy Ministerstwo Rolnictwa w związku z kryzysem klimatycznym i czy ma jakiś plan?

Mieszkańcy dużych miast rzadko zastanawiają się gdzie zostało wyprodukowane jedzenie, które wkładają do siatki z zakupami. Rzadko też zdajemy sobie sprawę, że istnieje jakaś strategia produkcji i dystrybucji żywności w danym kraju. Tylko nieliczni, korzystają i wspierają RWS’y, czyli kooperatywy rolnicze wspierane społecznie.

Zaprosiliśmy też Ninę Józefinę Bąk, współtwórczynię Kooperatywa Dobrze. Ruch kooperatyw spożywczych oparty jest na przekonaniu, że sposób produkcji i dystrybucji żywności w społeczeństwie jest nierozłącznie związanymi z kwestiami ekologii i demokracji. Dlatego całkowite poddanie go zasadom efektywności finansowej jest niewłaściwe. Powoduje ono, że osoby o niskich dochodach nie mają dostępu do zdrowej żywności, a rolnicy nie mają warunków, aby dbać o ekologiczne funkcje swojej gospodarki.

Monokultury czy ogródki przydomowe? Czy istnieje model rolnictwa przyszłości dobry przede wszystkim dla Ziemi i potem dla nas?

Zobaczmy jak wygląda współczesne rolnictwo, które powinno być postrzegane poprzez pryzmat zdolności do zaspokajania potrzeb żywnościowych wzrastającej liczby ludności na Ziemi, która w latach 1961-2000 zwiększyła się o 98%. A w 2050 roku trzeba będzie wyprodukować o 75% żywności więcej niż w 2010 roku.

Poznajmy metody zrównoważonej intensyfikacji w rolnictwie, dotychczas niedoceniane, które z wykorzystaniem obecnych technologii rolnictwa precyzyjnego i zasad rolnictwa
konserwującego GLEBĘ pozwolą na utrzymanie produktywności i dalszą racjonalizację nakładów.

Przekonajmy się, że w obecnym modelu rolnictwa nie ma już dużo miejsca na dalszą intensyfikację, że przyszedł czas na wdrażanie metod racjonalizacji wykorzystania środków produkcji w celu ograniczenia nie tylko emisji gazów cieplarnianych do atmosfery przy utrzymanej produktywności, ale rozwieź redukcji nakładów.

Z uwagi na dobro, jakim jest dostęp do żywności, zrównoważone korzyści z jej wytwarzania powinny być solidarnie rozłożone na poszczególnych etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji.

Jak osiągnąć taki stan? Czy Polska ma jakąś dobrą strategię?

Wykład odbędzie się 6 lutego, o godz. 18:00 w budynku Centrum Edukacji Ogrodu Botanicznego przy Al. Ujazdowskich 4.

Wstęp wolny!

PROGRAM spotkania
Start o godz. 18:00

dr hab. Jerzy Kozyra z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
Rolnictwo, żywność i globalne ocieplenie – 40 min

Nina Dobrzyńska, dyrektorka Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi opowie o tym, jak Polska przygotowuje się do zmian klimatu w rolnictwie, raczej w jakim kierunku patrzy Ministerstwo rolnictwa w związku z kryzysem klimatycznym, czy ma jakiś plan? – 40 min

Nina Józefina Bąk, Kooperatywa Dobrze – 20 min

👉 DYSKUSJA

✽ ✽ ✽

Na CYKL wykładów #klimatycznybotaniczny zapraszamy raz w miesiącu. Jest to naukowa klimatyczna podróż wsparta przez wybitnych naukowców, ekspertów i praktyków z całego kraju. Cykl zwieńczy czerwcowy Warszawski Festiwal Kulinarny w Ogrodzie Botanicznym.

Organizatorem cyklu wykładów #klimatycznybotaniczny jest Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego.

Partnerami cyklu wykładów są: Warszawski Festiwal Kulinarny, Grzegorz Łapanowski, Fundacja Szkoła na Widelcu, Targi Designu WZORY.

Warszawski Festiwal Kulinarny został objęty honorowym patronatem Prezydenta m. st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

Copyright © 2020 Uniwersytet Warszawski.