facebook Przejdź do treści

Jak zostać naukowcem?

Play Video about NPII_Poland_UW school_holding screen

Streaming wydarzenia rozpocznie się o godz. 11.00 w dniu 16.03.2023 roku 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wyjątkowym wydarzeniu – spotkaniu z sir Peterem Ratcliffem, laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny z 2019 roku, który został uhonorowany za swój wkład w odkrycie, jak komórki wyczuwają i adaptują się do dostępności tlenu. 
 
Spotkanie pt. Jak zostać naukowcem? (How can I become a scientist?), które odbędzie się 16 marca 2023 r., jest skierowane do uczniów szkół średnich uczestniczących w programie Szkoły Partnerskie Tygodnia Noblowskiego UW. Wydarzenie jest okazją dla uczniów, by w mniej formalnej atmosferze zapytać brytyjskiego noblistę m.in. o początki jego kariery, stosunek do nauki i rozwoju; czy to, jakie są wady i zalety bycia naukowcem. Spotkanie w formule Q&A poprowadzi Adam Smith, główny specjalista ds. komunikacji Nobel Prize Outreach.
 
Każda placówka może do 1 marca 2023 r. przesłać propozycję jednego pytania (w języku angielskim), które uczniowie chcieliby zadać nobliście. Następnie komisja, składająca się z ekspertów inicjatywy Nobel Prize Outreach, Uniwersytetu Warszawskiego i AstraZeneca, wybierze 10 najciekawszych propozycji. Autorzy wybranych pytań będą mieli okazję zadać je osobiście w formie nagrania wideo, które zostanie zaprezentowane podczas oficjalnego wydarzenia 16 marca 2023 r. Spotkanie będzie streamowane na kanale YouTube CWiD UW, by wszyscy uczniowie szkół,  niezależnie od miejsca zamieszkania, mogli wziąć udział w spotkaniu.
 
Wszystkie szkoły, które zechcą wziąć udział w projekcie „Spotkanie z noblistą”, otrzymają materiały promocyjne, które można wykorzystać zarówno na oficjalnej stronie internetowej, mediach społecznościowych, jak i na terenie placówki. Każda szkoła, która weźmie udział w projekcie*, zostanie wpisana na specjalną listę, która pojawi się po wydarzeniu na oficjalnej stronie Centrum Współpracy i Dialogu UW. Nauczyciele przeprowadzający poszczególne działania oraz dyrektorki/dyrektorzy szkół otrzymają po wydarzeniu imienne podziękowania od Nobel Prize Outreach – za udział w projekcie. *Każda ze szkół (nawet jeśli jej pytanie nie zostanie wybrane) będzie mogła wziąć udział w dalszej części projektu, tj. skorzystać z materiałów edukacyjnych przygotowanych po spotkaniu lub zrealizować inne działania dodatkowe.
 
WAŻNE INFORMACJE 
 
Termin spotkania: 16 marca 2023 r., godz. 11.00 – 12. 00
Spotkanie odbędzie się w języku angielskim. Polskie tłumaczenie będzie dostępne na YouTube po wydarzeniu. Wkrótce opublikujemy materiały edukacyjne dot. spotkania na stronie CWiD.
Aby zgłosić chęć udziału w projekcie, należy przesłać mail na adres: spotkanieznoblista@cwid.uw.edu.pl i podać następujące informacje:
 
– nazwa i adres szkoły;
– jedno pytanie, które uczniowie chcieliby zadać nobliście;
– imiona i nazwiska nauczycieli biorących udział w projekcie;
– imię i nazwisko dyrektor/dyrektora szkoły;
– opis dodatkowych działań, które szkoła planuje w ramach projektu zrealizować (np. wspólne oglądanie transmisji, zajęcia zrealizowane na podstawie udostępnionych materiałów, zajęcia autorskie powiązane z tematem spotkania z noblistą).
 

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy: spotkanieznoblista@cwid.uw.edu.pl

Głównym organizatorem wizyty sir Peter’a Ratcliffe’a w Warszawie jest Nobel Prize Outreach dzięki inicjatywie Nobel Prize Inspiration Initiative.

INSIGHTS FROM NOBEL LAUREATES, FOR SCIENTISTS EVERYWHERE

Laureaci Nagrody Nobla dzielą się swoimi doświadczeniami z naukowcami na całym świecie.

Inicjatywa Nobel Prize Inspiration Initiative to międzynarodowy program, dzięki któremu laureaci Nagrody Nobla mogą dzielić się inspirującymi historiami i spostrzeżeniami ze środowiskiem akademickim, a zwłaszcza młodymi badaczami i studentami. Na uczelniach i w ośrodkach badawczych odbywają się spotkania, które są następnie rejestrowane i udostępniane szerszej publiczności.

Pomysłodawcą inicjatywy i głównym organizatorem działań jest Nobel Prize Outreach, firma zarządzająca komunikacją medialną Nagrody Nobla, we współpracy z firmą AstraZeneca.

Więcej informacji: Nobel Prize Inspiration Initiative oraz AstraZeneca.

W razie pytań prosimy o kontakt z: rebecca.nesbit@nobelprize.org

Nobel Prize Inspiration Initiative dziękuje społeczności Uniwersytetu Warszawskiego za przygotowanie wydarzenia.

  • Urodzony: 14 maja 1954 roku, Lancashire, Wielka Brytania
  • Nagroda Nobla w dziedzinie: fizjologia lub medycyna, 2019
  • Uzasadnienie: „za odkrycie procesów wyczuwania przez komórki stężenia tlenu w środowisku
    i adaptowania się do jego zmian”
  • Udział w nagrodzie: 1/3

 

Sir Peter J. Ratcliffe studiował medycynę na Uniwersytecie Cambridge oraz ukończył kształcenie medyczne w szpitalu St Bartholomew w Londynie. Po dodatkowych studiach na uniwersytetach w Oksfordzie i Cambridge obronił doktorat w Cambridge w 1987 roku. Od tego czasu pracuje na Uniwersytecie Oksfordzkim, a od 2016 roku także w Francis Crick Institute w Londynie.

Przyznanie Nagrody Nobla

Zwierzęta potrzebują tlenu do przekształcania pożywienia w użyteczną energię. Znaczenie tlenu w tym procesie było dostrzegane od wieków, ale sposób, w jaki komórki przystosowują się do zmian poziomu tlenu, od dawna pozostawał zagadką. William Kaelin, Peter Ratcliffe i Gregg Semenza odkryli, w jaki sposób komórki mogą wyczuwać i dostosowywać się do zmieniającej się dostępności tlenu. W latach 90. zidentyfikowali maszynerię molekularną, która reguluje ekspresję genów i aktywność procesów komórkowych w odpowiedzi na zmieniające się poziomy tlenu. To odkrycie może prowadzić do powstania nowych metod leczenia anemii, raka i wielu innych chorób.

Sir Peter J. Ratcliffe jest członkiem Królewskiego Towarzystwa w Londynie, Akademii Nauk Medycznych, Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej i Amerykańskiej Akademii Sztuk i Nauk. W 2004 roku został profesorem medycyny klinicznej Nuffield na Uniwersytecie Oksfordzkim, pełniąc funkcję kierownika Wydziału Medycyny Klinicznej Nuffield w latach 2004-2016. W maju 2016 roku objął funkcję dyrektora ds. badań klinicznych w Francis Crick Institute, zachowując stanowisko w Oksfordzie jako członek Ludwig Institute of Cancer Research i dyrektor Oxford’s Target Discovery Institute. Jego prace zdobyły liczne wyróżnienia, w tym Nagrodę Louisa-Jeanteta w dziedzinie medycyny i Nagrodę Laskera za podstawowe badania biomedyczne. Za zasługi dla medycyny został pasowany na rycerza. W 2019 roku razem z Williamem Kaelinem i Greggiem Semenzą otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny „za odkrycie procesów wyczuwania przez komórki stężenia tlenu w środowisku i adaptowania się do jego zmian”. 

Więcej na stronie: Sir Peter J. Ratcliffe – biografia

NPII_Poland_UW school_holding screen

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy: spotkanieznoblista@cwid.uw.edu.pl