Jak możemy przeciwdziałać suszom na poziomie krajowym?

W pierwszej kolejności na poziomie jednostki – każdy z nas powinien zmienić swoje myślenie o wodzie. Rozsądnie gospodarować nią w domu, nie marnować wody pitnej w ogrodzie a także przekazywać tę wiedzę innym w swoim otoczeniu. W kwestii zmian systemowych powinniśmy zaprzestać regulacji rzek i osuszania mokradeł, przy jednoczesnym renaturyzowaniu już wyregulowanych rzek i zdegradowanych wcześniej mokradeł. Zamiast odprowadzać wodę rowami melioracyjnymi, należy zrobić wszystko, żeby zatrzymać ją w dorzeczach, co wspomoże podnoszenie się zwierciadła wód podziemnych. Kluczowe działania adaptacyjne do zmian klimatu powinny obejmować: retencję opadu jak najbliżej miejsca, w którym spada, zatrzymanie wody w każdej dostępnej formie oraz wykorzystanie zgromadzonej wody do podlewania.

Copyright © 2020 Uniwersytet Warszawski.