facebook Przejdź do treści

Eko-nomia i eko-logia

Czy ekonomia i ekologia muszą się wykluczać? W dzisiejszej odsłonie EKOsłów udowadniamy, że tak nie jest. W dodatku – przygotowaliśmy dla Was test, który zweryfikuje Waszą znajomość terminów dotyczących przenikania się sfer ekologii i ekonomii.
Eko-nomia i eko-logia


Trudno nie zwrócić uwagi na fakt, że ekonomia i ekologia mają ze sobą niemało wspólnego.
Ekonomiczne praktyki człowieka, jak wiadomo, w znaczny sposób wpłynęły na groźbę ekologicznej katastrofy, z której widmem mierzymy się od jakiegoś czasu. Jednak – to nie wszystko. Przecież same ekologiczne uwarunkowania w znacznym stopniu wpływają na ekonomiczne wyniki. Trudno liczyć na hossę, mierząc się z suszą, powodziami i szeregiem innych katastrof. Przy czym – warto zwrócić uwagę także na fonetyczną bliskość obu tych słów. To nie przypadek. Rzeczywiście, oba słowa mają wspólne korzenie. Pochodzą od greckiego „oikos” (οἶκος), co oznacza „dom”. W ekonomii dodany został doń przyrostek „nemein” (νέμειν) – zarządzać. W ekologii – „logia” (λόγια), czyli studiować. Tym samym „oikonomia”/ekonomia oznacza „zarządzanie domostwem” (lub zarządzanie zasobami naturalnymi), zaś „oikologia”/ekologia – to studia, nauka o tym, co nas otacza – o naszym wspólnym domu – Ziemi.


Zarówno wzmiankowane wcześniej trudne relacje pomiędzy sferą ekologii i ekonomii, jak i wspomniana bliskość brzmienia i pochodzenia obu słów skłania do zastanowienia nad innymi znajdującymi się w powszechnym użyciu słowami, które scalają niejako te sfery. Ich znajomość jest obecnie nader istotna. Debata dotycząca ekologicznej katastrofy konsekwentnie przenika się dziś z dyskusją o kosztach, które pociągają lub hipotetycznie pociągnąć mogą za sobą próby przeciwdziałania wspomnianemu zagrożeniu. Nie koniec jednak na tym. Wzrost ekologicznej świadomości sprawia, że wśród ekonomicznych terminów coraz częściej znajdują się takie, które mają odniesienie do sfery ochrony środowiska na naszej planecie. Dlatego – przygotowaliśmy dziś dla Was quiz dotyczący słów z zakresu terminologii ekologiczno-ekonomicznej. Przekonajcie się, czy znacie słowa, które z biegiem czasu odgrywać będą coraz większą rolę w publicznej debacie – bezpośrednio rzutując także na Wasze życie. Powodzenia!

Zrównoważony rozwój (sustainability) to:
Co oznacza termin „ekonomia ekologiczna”?
Koncepcja ECSR (Ekologicznej i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu) zakłada:

I jak Wam poszło? Mamy nadzieję, że perfekcyjnie!
Bądźmy wszyscy #UWażniNaKlimat! Bądźmy wszyscy UWażniNaPrzyszłość!

Bibliografia:
 
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/zrownowazony-rozwoj

https://base.socioeco.org/docs/the-ceecec-glossary.pdf

https://www.uvm.edu/~jfarley/EEseminar/readings/What%20is%20ecological%20economics.pdf