facebook Przejdź do treści
Zakład poprawczy do 24. roku życia, większe uprawnienia dyrektora szkoły, możliwość używania kajdanek czy kaftanów bezpieczeństwa, nowy ośrodek wychowawczy – to rozwiązania, które według Ministerstwa Sprawiedliwości mają zapewnić skuteczną resocjalizację młodocianych przestępców. Przeczytaliśmy projekt ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Co z niego wynika?
DR PAWEŁ KOBES