Dlaczego szukając życia na innych planetach, zawsze zaczynamy od poszukiwania wody? Co tak szczególnego jest w wodzie?

Woda odegrała kluczową rolę w powstaniu życia na Ziemi. Do prawidłowego funkcjonowania potrzebują jej wszystkie organizmy żywe. Wynika to z tego, że woda jest bardzo dobrym rozpuszczalnikiem łatwo transportującym składniki odżywcze w szerokim zakresie temperatur. Jej cząsteczki odgrywają również niezwykle istotną rolę w zapewnieniu prawidłowego zachowania białek budujących wszystkie żywe organizmy. Dla niektórych stworzeń jest także środowiskiem życia. To w niej organizmy rozmnażają się i zdobywają pożywienie. Bez wody Ziemia byłaby najprawdopodobniej „martwą” planetą.

Copyright © 2020 Uniwersytet Warszawski.