Debata “Polonez czy chocholi taniec?”

Klub Absolwentów UW zaprasza na debatę 3. edycji cyklu „Widoki na przyszłość” pt. Polonez czy chocholi taniec – co Polakom w duszy gra? Edukacja muzyczna jako zapomniany element spójności społecznej. 

Czy państwo powinno opiekować się repertuarem i tworzyć opowieść o polskim muzycznym dziedzictwie? Czy do promocji kraju potrzebujemy więcej Śląska i Mazowsza czy raczej Pendereckiego? Powojenna presja na „użycie“ motywów ludowych zniechęcała wielu artystów do sięgania do muzycznej kultury wiejskiej – jak to się stało, że ci którzy w końcu zaczęli to robić (jak Górecki czy Kilar) osiągnęli międzynarodowy sukces? Czy ustalony odgórnie procent polskiej muzyki w mediach jakkolwiek działa na rzecz kultury polskiej? W jakim stopniu możemy czerpać z ludowej tradycji, nie traktując muzyki i tańca jako skansenu? Jak tworzyć lub odtworzyć coś, co może być źródłem takiej inspiracji? Skąd bierze się wielkomiejska moda na kursy oberków i białego śpiewu? Jak sprawić, abyśmy wszyscy grali i śpiewali, traktując to jako zajęcie wspólnotowe, tak jak ma to miejsce w przypadku narodów traktujących muzykę i taniec tożsamościowo – na równi z językiem?

czas: 3.02.2020 w godzinach 18.00-21.00

miejsce: Ogród Botaniczny UW, Al. Ujazdowskie 4

bezpłatna rejestracja>>

więcej informacji>>

Copyright © 2020 Uniwersytet Warszawski.