Czym jest susza i dlaczego występuje?

Susza oznacza dostępność wody poniżej średniej w określonych warunkach naturalnych. Jest zjawiskiem ciągłym o zasięgu regionalnym. Susza dotyczy wszystkich zjawisk związanych z mniejszą dostępnością wody dla danego regionu.

Copyright © 2020 Uniwersytet Warszawski.