Czy tylko woda pitna jest cenna?

Woda to ważna substancja użytkowa, mająca wiele zastosowań. Trudno wyobrazić sobie nasze funkcjonowanie i działanie gospodarstw domowych bez wody. W rolnictwie służy do nawadniania pól. Znaczne ilości wody zużywane są przez zakłady przemysłowe. Woda przemysłowa jest wykorzystywana jako substancja magazynująca lub odbierająca ciepło, jako przekaźnik ciepła, reagent lub rozpuszczalnik. Woda jest także powszechnym i zwykle łatwo dostępnym środkiem gaśniczym. Para wodna powstająca podczas parowania utrudnia dostęp tlenu niezbędnego do utrzymania dalszego procesu palenia. Działanie wody w procesie gaszenia pożaru polega głównie na absorpcji ciepła z gaszonego materiału.

Copyright © 2020 Uniwersytet Warszawski.