Czy szanujemy wodę?

W ostatnich latach zużycie wody na świecie gwałtownie wzrosło. Głównym powodem zwiększonego zapotrzebowania na wodę jest wzrost liczby ludności. Dodatkową przyczyną jest wzrost zamożności. Rosnący popyt w rolnictwie, przemyśle oraz produkcji dóbr, prowadzi do szybszego zużycia wody. Zapasy wody są wspólne – wszyscy jesteśmy jej właścicielami i powinniśmy o nią dbać. Niestety nie każdy decyduje się na działania chroniące te zasoby. Wiele osób nie potrafi gospodarować wodą a kraje nie wprowadzają wystarczająco skutecznych rozwiązań, mogących zabezpieczyć nasze zasoby.

Copyright © 2020 Uniwersytet Warszawski.