Czy susza, której dziś doświadczamy, jest efektem zmian klimatycznych?

Tak, zmiany klimatu z pewnością mają duży wpływ na to, że coraz częściej borykamy się z dotkliwymi skutkami suszy. Jest to efekt występowania na Ziemi wyższych temperatur oraz bezśnieżnych zim, które nie pozwalają na regenerację zasobów wodnych. Coraz częściej jesteśmy świadkami skrajnych zjawisk pogodowych – niszczących uprawy, zalewających miasta, prowadzących do procesu stepowienia czy niszczących cenne ekosystemy. Sytuację pogarsza źle prowadzone gospodarowanie wodą: regulacja rzek, budowa tam i barier hydrotechnicznych, osuszanie bagien i mokradeł, betonowanie zielonych przestrzeni, używanie nieprzepuszczających materiałów, jak również wykaszanie roślinności i wycinanie drzew.

Copyright © 2020 Uniwersytet Warszawski.