Czy susza będzie coraz częściej występować w naszym kraju?

Tak. Już teraz susza stała się powszechnym problemem i najprawdopodobniej będziemy się z nią zmagać coraz częściej. Oprócz zmian klimatycznych mają na to wpływ również czynniki systemowe takie jak – zła gospodarka wodna, niewłaściwa regulacja rzek, nadmierne tworzenie tam i barier, betonowanie naturalnych przestrzeni, osuszanie terenów podmokłych, intensywne koszenie w miastach i wycinanie drzew. Szansą na zminimalizowanie skutków katastrofy klimatycznej jest osiągnięcie neutralności klimatycznej najpóźniej do połowy wieku. Dla Polski oznacza to szereg wyzwań, ale jest to jedyna szansa na ograniczenie negatywnych skutków suszy.

Copyright © 2020 Uniwersytet Warszawski.