Czy każdy może i powinien zbierać deszczówkę, nawet na balkonie?

Oczywiście. Już niewielka jej ilość, pozwala zaoszczędzić wodę pitną. Deszczówka może pokryć nawet 50% zużycia wody w gospodarstwie domowym.

Copyright © 2020 Uniwersytet Warszawski.