Co to jest wirtualna woda?

Woda wirtualna to ilość wody, która jest potrzebna do wytworzenia danego produktu. Określenie woda wirtualna zostało wprowadzone przez Brytyjczyka Tony’ego Allana na początku lat 90. XX w. i oznacza ilość wody niezbędnej do produkcji lub usług. Woda wirtualna to w zasadzie cała woda „ukryta” za produktem – każdy spożywany przez nas produkt zawiera wirtualną wodę. Idea wirtualnej wody jest wynikiem prowadzonych pod koniec lat 80. prac izraelskiego badacza i ekonomisty Gideona Fishelsona. Badacz analizował problem eksportu towarów z obszarów intensywnej produkcji rolniczej, przy równoczesnym transporcie równoważnej ilości wody niezbędnej do ich wyprodukowania. Proces taki można nazwać transferem wirtualnej wody.

Copyright © 2020 Uniwersytet Warszawski.