Zamówienia publiczne

Rozstrzygnięcie zapytania 2/CWiDUW/2021

Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/CWiDUW/2021, które dotyczyło złożenia oferty na udzielenie licencji do planowania spotkań wideo – CISCO Collaboration Flex Plan, złożono jedną ofertę.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Intertrading Systems Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-342), przy Al. Jerozolimskich 165 a, NIP 5241050278 , KRS 0000033302

Cena oferty netto: 2555,00 PLN; podatek VAT: 587,65 PLN; cena oferty brutto: 3142,65 PLN.

Oferta uzyskała 100 pkt na 100 pkt możliwych.

Zapytanie ofertowe 2/CWiDUW/2021

Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego (CWiD UW), zaprasza do złożenia oferty na udzielenie licencji do planowania spotkań wideo – CISCO Collaboration Flex Plan

Termin składania ofert: 28 kwietnia 2021 roku, godz. 23:59

Szczegóły zapytania

Formularz oferty

Rozstrzygnięcie zapytania 1/CWiDUW/2021

Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/CWiDUW/2021, które dotyczyło wykonania usługi dostawy i montażu żaluzji plisowanych do okien dachowych złożono jedną ofertę.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Dormax Design Filip Pawłowski z siedzibą w Warszawie (03-892), przy ul. Klukowskiej 1, NIP 5272473666, REGON 142336678

Cena oferty netto: 3200,00 PLN; podatek VAT: 736,00 PLN; cena oferty brutto: 3936,00 PLN.

Oferta uzyskała 100 pkt na 100 pkt możliwych.

Zapytanie ofertowe 1/CWiDUW/2021

Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego (CWiD UW), zaprasza do złożenia oferty na usługę dostawy i montażu żaluzji plisowanych do okien dachowych

Termin składania ofert: 22 kwietnia 2021 roku, godz. 23:59

Szczegóły zapytania

Formularz oferty

Copyright © 2020 Uniwersytet Warszawski.