facebook Przejdź do treści

Susza

Jaką objętość wody magazynują mokradła?

Jakie rozmiary osiąga erozja gleb w Polsce?

Jaką rolę pełnią lasy górskie?

Skoro sosny dobrze znoszą suszę to czy powinniśmy sadzić ich więcej?

Jakie są przyczyny erozji gleby?

Czy to jakie rośliny sadzimy, wpływa na to, jak gleba zatrzymuje wodę i na jej strukturę?

Jak można zatrzymać wodę w glebie?

Jak można chronić glebę przed suszą?

Jak brak wody w ekosystemie wpływa na glebę?

Jak w obecnych czasach rolnicy mogą bronić się przed suszą nie szkodząc przyrodzie?

Czy sami możemy przeciwdziałać suszy?

Czy nasze decyzje zakupowe mogą wpływać na pogłębianie się zjawiska suszy w przyrodzie?

Jak powinniśmy pielęgnować i zagospodarowywać zielone przestrzenie wokół nas (ogrody, trawniki na osiedlach, balkony, działki czy zieleń miejską), by przeciwdziałać suszy?

W jaki sposób gospodarka może regulować zarządzanie zasobami wodnymi w kraju?

Jak możemy przeciwdziałać suszom na poziomie krajowym?

Do czego możemy ponownie wykorzystać wodę, którą myjemy owoce i warzywa?