facebook Przejdź do treści

MATERIAŁY

Grzegorz Całek

INFOGRAFIKI

Prezentujemy infografiki, które powstały w ramach finansowania z konkursu w celu zobrazowania wyników badań dotyczących edukacji zdalnej prowadzonej w polskich szkołach w związku z pandemią COVID-19. Badania objęły okres od 25 marca 2020 r. do 25 czerwca 2021 r. (z niewielkimi przerwami).

RAPORTY

Zachęcamy do zapoznania się z raportami, które podsumowują badania dotyczących edukacji zdalnej prowadzonej w polskich szkołach w związku z pandemią COVID-19. Badania objęły okres od 25 marca 2020 r. do 25 czerwca 2021 r. (z niewielkimi przerwami). Oprawa graficzna raportów powstała w ramach finansowania z konkursu.

Raport 1

Raport 2

Raport 3

Raport 4

Raport 5