Partnerzy

Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego podejmuje partnerską współpracę z firmami, organizacjami pozarządowymi, samorządami, jak również instytucjami publicznymi, których działania obejmują programy podnoszenia jakości życia publicznego i odpowiadają na aktualne wyzwania społeczne i gospodarcze. CWiD UW wspiera również tworzenie szerszych, międzysektorowych partnerstw.

Jako uczelnia wiemy, że wyzwania, które przed nami stoją nie są standardowe. Tworząc rozwiązania i programy we współpracy z partnerami CWiD UW, potrzebujemy precyzji i interdyscyplinarnego podejścia łączącego wiele obszarów nauki, ekspertów różnych dyscyplin i specjalizacji.

Współpraca z partnerami zawsze zaczyna się od precyzyjnych spotkać briefingowych, podczas których dążymy do zrozumienia istoty planowanych działań, problemu czy procesu, który wymaga zaangażowania naszej uczelni.

Narzędzia i formy współpracy z CWiD UW:

  • Budowanie zespołów projektowych we współpracy z partnerem – realizacja projektów opartych o współpracę z zespołami naukowców zaangażowanymi do wsparcia partnerów przy poszukiwaniu rozwiązań dla konkretnych wyzwań i problemów, z którymi się mierzą.
  • Wsparcie studentów i doktorantów UW w wewnętrznych procesach firm (np. realizacja programów stażowych), budowanie programów dydaktycznych skupionych na wyzwaniach partnerów (np. dedykowane seminaria, warsztaty, ścieżki tematyczne czy kursy on-line).
  • Organizowanie wydarzeń specjalnych we współpracy z organizacją partnerską – formuła wydarzenia każdorazowo dostosowana do obszaru problemowego. Formaty wydarzeń specjalnych CWiD UW to m. in.: konferencje naukowe (w tym konferencje on-line dające możliwość łatwiejszego włączenia partnerów zagranicznych lub z innego miasta), konferencje i briefingi prasowe, hackathony (służące wypracowaniu rozwiązań dla danego wyzwania/zagadnienia), warsztaty problemowe i edukacyjne realizowane we współpracy z partnerem.
  • Przygotowanie opracowań i analiz problematycznych CWiD UW we współpracy z partnerem – zaangażowanie zespołów ekspertów i badaczy Uniwersytetu Warszawskiego do współpracy przy przygotowaniu dedykowanych analiz, będących odpowiedzią na potrzeby firm czy instytucji partnerskiej.
  • Wspólne szukanie rozwiązań
  • Nawiązywanie partnerstw
  • Włączanie studentów i ekspertów UW do działań organizacji/firmy
  • Organizacja wydarzeń specjalnych i przygotowanie dedykowanych opracować i analiz

Copyright © 2020 Uniwersytet Warszawski.