facebook Przejdź do treści

Podcast: Efekt Sieci

:smile: :balloon: :gift: – co mówią o nas współczesne formy komunikowania?

Konto na Facebooku posiada już 18 milionów Polaków. Nasza przeciętna miesięczna aktywność została estymowana na: 3 komentarze, 11 polubień postów i jedno udostępnienie. Co te dane mówią o nas w kontekście sposobów komunikacji i samej ewolucji komunikowania, jakiej doświadczamy na co dzień? Czego o modelach komunikacji można dowiedzieć się z życzeń składanych na Facebooku naszym znajomym i… markom? O wynikach analizy życzeń składanych przez użytkowników Facebooku oraz modelach komunikacji opowiada dr Izabella Ławecka (Wydział Polonistyki UW), odpowiadając na  pytania dr Justyny Pokojskiej o:– charakterystykę współczesnej komunikacji sieciowej,– inne formy komunikacji, które dziś możemy zaobserwować,– życzenia na Facebooku – czy są innym aspektem komunikacji niż te składane w tradycyjny sposób?–