facebook Przejdź do treści

Podcast: Nauka Nadaje

Polak…dwa bratanki – o stosunkach międzynarodowych i relacjach w geopolityce

Polityka międzynarodowa to sfera licznych, krzyżujących się ze sobą zależności, nacisków, wpływów – i sojuszy. Gra wzajemnych interesów dotyczy wszystkich. Od sieci międzynarodowych stosunków zależy w dużej mierze zarówno bezpieczeństwo, jak i rozwój ekonomiczny państwowych podmiotów. Polska nie jest tu do wyjątkiem. Warto więc zastanowić się nad kształtem naszych obecnych relacji z innymi państwami.    Jak odnajdujemy się dziś na arenie międzynarodowych rozgrywek? Jakie korzyści i zagrożenia wynikają z prowadzonej polityki zagranicznej?  Kim są nasi sprzymierzeńcy? Co decyduje o doborze politycznych partnerów Polski?  Wreszcie – w kim powinniśmy upatrywać nowych sojuszników? Na te i inne pytania dotyczące szans Polski w