facebook Przejdź do treści

Podcast: Hard Science Can Be Easy

#Komputery kwantowe – co nastąpi po „epoce krzemu”

Czy istnieją granice technologicznego rozwoju? Odpowiedź na to pytanie jestproblematyczna. Z pewnością jednak w ramach nieustannego progresu kolejnychtechnologicznych rozwiązań dostrzegalne są istotne zmiany, zwroty. Jesteśmyobecnie świadkami końca epoki krzemu, na którym opierała się większośćdostępnych nam komputerów. Jednakże ten kres zwiastuje zarazem nowy początek.Przyszłość, jak stwierdzają badacze, może należeć do komputerów kwantowych.O technologicznych rozwiązaniach przyszłości w rozmowie z Karoliną Głowackąopowiada dr hab. Magdalena Stobińska z Wydziału Fizyki UW.