facebook Przejdź do treści

Podcast: Efekt Sieci

Jak mierzyć inteligencję miast?

Koncepcja smart city nie jest nowością – wciąż jednak decydenci próbują „uinteligentnić” polskie miasta. W jaki sposób osoby odpowiedzialne za poszczególne sektory działania miast mówią o idei smart city? Jakie warunki muszą spełniać polityki oraz konkretne działania by mogły zyskać etykietę “inteligentnych” oraz co odróżnia je od rozwiązań stanowiących jedynie “technologiczny gadżet, błyskotkę”? O narracjach dotyczących idei smart city w trzech polskich miastach – Gdańsku, Warszawie i Wrocławiu oraz wynikach swojego badania opowiada Małgorzata Osowska, doktorantka Wydziału Socjologii UW oraz ekspertka Instytutu Badań Edukacyjnych, odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej o:– praktyczną definicję inteligentnego miasta,– wyniki badań ekspertki – jak decydenci mówią o inteligentnych miastach,– warunki