Skąd biorą się rzeki?

Rzeki powstają na skutek tendencji wody do płynięcia z wyższych terenów w kierunku oceanów, czego bezpośrednią przyczyną jest siła grawitacji ziemskiej działająca na wodę. Początek rzeki może przybierać formę źródła lub obszaru źródliskowego, choć zdarza się, że rzeka powstaje z połączenia kilku mniejszych potoków lub wypływa z jeziora, bagna lub lodowca. Zasilana jest wodami z opadów atmosferycznych, a także przez wody podziemne.

Copyright © 2020 Uniwersytet Warszawski.