Jaki wpływ ma regulacja rzek na występowanie suszy na danym obszarze?

Ingerencja w bieg rzek ma istotny wpływ na częstsze występowanie suszy na danym obszarze. Wszelkie regulacje, prace utrzymaniowe, budowanie tam i stawianie barier hydrotechnicznych przyspieszają odpływ wody. Rzeki naturalne zatrzymują wodę i pozwalają jej wsiąknąć w głąb gleby. Wodę powinno się retencjonować „w krajobrazie”, czyli tam, gdzie spadnie, zwłaszcza poprzez odtwarzanie osuszonych przez nas wcześniej mokradeł i renaturyzację zniszczonych rzek.

Copyright © 2020 Uniwersytet Warszawski.