Jak możemy walczyć ze zmianami klimatu, by przeciwdziałać skutkom suszy?

W walce z suszą najważniejsze jest jak najszybsze zminimalizowanie skutków katastrofy klimatycznej i osiągnięcie neutralności klimatycznej do połowy wieku. Neutralność klimatyczna oznacza zdolność do pochłaniania tej samej ilości gazów cieplarnianych, która została wyemitowana. Dla większości krajów oznacza to szereg wyzwań – m.in. odejście od węgla, który w Polsce odpowiada za 74% produkowanej energii. Ponadto, jako kraj musimy zmienić swoje podejście do rodzimej gospodarki wodnej: przestawić ją na przechwytywanie wody tam, gdzie spadnie (retencja krajobrazowa), zamiast przyspieszać jej spływ do Bałtyku poprzez szkodliwe prace regulacyjne na rzekach i osuszanie mokradeł.

Walka ze zmianami klimatu to także działania indywidualne – zmniejszenie konsumpcji, tryb życia zero waste i water waste, sadzenie łąk kwietnych zamiast trawników oraz zbieranie deszczówki

Copyright © 2020 Uniwersytet Warszawski.