Wyniki

I edycja konkursu NAUKA JEST DLA LUDZI

Do pierwszej, pilotażowej edycji konkursu “Nauka jest dla ludzi” zgłoszono trzy projekty. Dwa z projektów przeszły do kolejnego etapu, jeden został odrzucony ze względów formalnych. 

Kapituła Konkursu przyznała nagrodę projektowi dot. badania wpływu pandemii COVID-19 na ludzi i gospodarkę, zgłoszonemu przez prof. dr hab. Joannę Tyrowicz z Wydziału Zarządzania UW.

II edycja konkursu NAUKA JEST DLA LUDZI

W II edycji konkursu “Nauka jest dla ludzi” w terminie wpłynęło 10 wniosków, z czego 5 zostało odrzuconych z powodów formalnych. Podczas drugiego posiedzenia Komisji konkursowej wybrano 2 zwycięskie projekty. Laureatami zostali:

  • mgr Grzegorz Całek (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW)
  • dr hab. Agata Dziewulska (Centrum Europejskie)

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom! A wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu!

Copyright © 2020 Uniwersytet Warszawski.