Materiały dla szkół

Tydzień Noblowski stwarza okazję do dzielenia się wiedzą i przybliżania osiągnięć naukowych dzieciom i młodzieży. Korzystając z wiedzy naukowców, badaczy i ekspertów Uniwersytetu Warszawskiego oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, CWiD UW we współpracy z nauczycielami ze stołecznych liceów opracowuje materiały edukacyjne dla szkół.

Mamy nadzieję, że scenariusze lekcji oraz prezentacje nt. nagrodzonych osiągnięć naukowych i sylwetek noblistów będą stanowiły impuls do podjęcia tematu Nagród Nobla, znaczenia nauki i jej roli podczas zajęć.

Materiały będą na bieżąco zamieszczane w trakcie Tygodnia Noblowskiego, po ogłoszeniu poszczególnych laureatów Nagrody Nobla w danej dziedzinie.

Copyright © 2020 Uniwersytet Warszawski.