Edycja 2019

Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do udziału w Tygodniu Noblowskim.

Centrum Współpracy i Dialogu UW w Tygodniu Noblowskim w październiku każdego roku otwiera multimedialne centrum prasowe i zaprasza dziennikarzy oraz osoby zainteresowane werdyktem jury do wspólnego śledzenia transmisji Akademii i spotkania z komentatorami poszczególnych dziedzin nauki. W briefingach prasowych tuż po ogłoszeniu laureatów biorą udział eksperci Uniwersytetu Warszawskiego oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W 2019 roku Tydzień Noblowski otworzyła dyskusja wprowadzająca Ku Nagrodzie Nobla: ambicje, potencjał, możliwości polskiej nauki, w której udział wzięli prof. dr hab. M. Pałys oraz prof. dr hab. n. med. M. Wielgoś. Moderator: prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak.

Materiały prasowe z Tygodnia Noblowskiego zorganizowanego przez Centrum Współpracy i Dialogu UW w 2019 roku wygenerowały wskaźnik AVE (ekwiwalent reklamowy) na poziomie 1,1 mln złotych i osiągnęły zasięg na poziomie 15,3 mln odbiorców.

W gronie ekspertów Tygodnia Noblowskiego w Centrum Współpracy i Dialogu UW znaleźli się:

Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny 2019

 • prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC, I Katedra i Klinika Kardiologii WUM
 • prof. dr hab. n. med. Marcin Ufnal, Zakład Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej WUM
 • dr hab. Anna Wójcicka, Zakład Medycyny Genomowej, WUM

Nagroda Nobla w dziedzinie fizyki 2019

 • prof. dr hab. Krzysztof Meissner, Instytut Fizyki Teoretycznej, Wydział Fizyki UW
 • prof. dr hab. Andrzej Wysmołek, Instytut Fizyki Doświadczalnej, Wydział Fizyki UW
 • dr hab. Jan Chwedeńczuk, Instytut Fizyki Teoretycznej, Wydział Fizyki UW

Nagroda Nobla w dziedzinie chemii 2019

 • prof. dr hab. Paweł Kulesza, Pracownia Elektroanalizy Chemicznej, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW
 • prof. dr hab. Rafał Siciński, Pracownia Stereokontrolowanej Syntezy Organicznej, Wydział Chemii UW
 • dr hab. Barbara Wagner, Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Wydział Chemii UW

Nagroda Nobla w dziedzinie literatury 2018 i 2019

 • dr hab. Żaneta Nalewajk-Turecka, Instytut Literatury Polskiej, Wydział Polonistyki UW
 • dr Eliza Kącka, Instytut Literatury Polskiej, Wydział Polonistyki UW
 • dr Łukasz Wróbel, Instytut Literatury Polskiej, Wydział Polonistyki UW

Pokojowa Nagroda Nobla 2019

 • prof. dr hab. Anna Giza-Poleszczuk, Instytut Socjologii UW
 • prof. dr hab. Paweł Łuków, Zakład Etyki, Instytut Filozofii UW
 • prof. dr hab. Szymon Malinowski, Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki UW

Nagroda Banku Szwecji im. A. Nobla w dziedzinie ekonomii 2019

 • dr hab. Michał Brzeziński, Katedra Ekonomii Politycznej, Wydział Nauk Ekonomicznych UW
 • dr Michał Brzozowski, Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego, Wydział Nauk Ekonomicznych UW
 • dr hab. Cecylia Leszczyńska, Katedra Historii Gospodarczej , Wydział Nauk Ekonomicznych UW
 • dr hab. prof. ucz. Karolina Safarzyńska, Katedra Ekonomii Politycznej UW, Wydział Nauk Ekonomicznych UW
 • Prof. dr hab Tomasz Żylicz, Katedra Mikroekonomii, Wydział Nauk Ekonomicznych UW
 • dr Juliusz Jabłecki, Zakład Finansów Ilościowych, Wydział Nauk Ekonomicznych UW

Materiały dla szkół

Z myślą o uczniach szkół ponadpodstawowych Centrum Współpracy i Dialogu UW udostępniło materiały dotyczące zwycięzców i wyróżnionych osiągnięć z 2019 roku.

Copyright © 2020 Uniwersytet Warszawski.