Agenda 2020

Laureatów Nagrody Nobla 2020 poznamy w dn. 5-12 października 2020 r.:

Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny
5 października (poniedziałek), start: godz. 11:15

Komentatorzy dziedziny:

 • prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak, Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, WUM
 • prof. dr hab. n. med. Dominika Nowis, Laboratorium Medycyny Doświadczalnej, WUM
 • prof. dr hab. n. farm. Jadwiga Turło, Katedra Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, WUM
 • dr hab. n. med. Anna Wójcicka, Warsaw Genomics, spin out UW

Nagroda Nobla w dziedzinie fizyki
6 października (wtorek), start: godz. 11:30

Komentatorzy dziedziny:

 • dr hab. Andrzej Dragan, Instytut Fizyki Teoretycznej, Wydział Fizyki UW
 • dr hab. Joanna Kowalska, Zakład Biofizyki, Wydział Fizyki UW
 • prof. dr hab. Krzysztof Meissner, Instytut Fizyki Teoretycznej, Wydział Fizyki UW
 • prof. dr hab. Andrzej Wysmołek, Instytut Fizyki Doświadczalnej, Wydział Fizyki UW

Nagroda Nobla w dziedzinie chemii
7 października (środa), start: godz. 11:30

Komentatorzy dziedziny:

 • prof. dr hab. Paweł Kulesza, Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Wydział Chemii UW
 • prof. dr hab. Sławomir Sęk, Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Wydział Chemii UW
 • prof. dr hab. Rafał Siciński, Zakład Chemii Organicznej i Technologii Chemicznej, Wydział Chemii UW

Nagroda Nobla w dziedzinie literatury
8 października (czwartek), start: godz. 12:45

Komentatorzy dziedziny:

 • dr Eliza Kącka, Instytut Literatury Polskiej, Wydział Polonistyki UW
 • dr hab. Żaneta Nalewajk-Turecka, Instytut Literatury Polskiej, Wydział Polonistyki UW
 • dr hab. Julia Fiedorczuk-Glinecka, Instytut Anglistyki, Wydział Neofilologii
 • dr Magdalena Kubarek, Katedra Arabistyki i Islamistyki, Wydział Orientalistyki

Pokojowa Nagroda Nobla
9 października (piątek), start: godz. 10:45

Komentatorzy dziedziny:

 • prof. dr hab. Anna Giza-Poleszczuk, Wydział Socjologii UW
 • prof. dr hab. Szymon Malinowski, Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki UW
 • dr hab. Jacek Wasilewski, Katedra Antropologii Mediów, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

Nagroda Banku Szwecji im. A. Nobla w dziedzinie ekonomii
12 października (poniedziałek), start: godz. 11:30
Komentatorzy dziedziny:

 • prof. ucz. dr hab. Michał Brzeziński, Katedra Ekonomii Politycznej, Wydział Nauk Ekonomicznych UW
 • dr Grzegorz Tchorek, Katedra Gospodarki Narodowej, Wydział Zarządzania UW
 • prof. dr hab. Joanna Tyrowicz, Katedra Metod Ilościowych, Wydział Zarządzania  
 • prof. dr hab. Tomasz Żylicz, Katedra Mikroekonomii, Wydział Nauk Ekonomicznych UW

Copyright © 2020 Uniwersytet Warszawski.