Struktura

W ramach Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego działają:

  • Sekcja Ogólna
  • Klub Absolwentów UW
  • Akademicka Warszawa
  • Obserwatorium Językowe UW
  • Klub Innowacji UW
  • Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego
  • Ośrodek Studiów Szwajcarskich

Copyright © 2020 Uniwersytet Warszawski.