Struktura

W ramach Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego działają:

  • Sekcja Współpracy i Dialogu
  • Inicjatywa Akademicka Warszawa
  • Obserwatorium Językowe UW
  • Klub Innowacji UW
  • Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego

Copyright © 2020 Uniwersytet Warszawski.