Społeczna odpowiedzialność uczelni

Znaczenie wiedzy i odpowiedniego jej upowszechnienia staje się dziś kluczowe dla funkcjonowania społeczeństw i ich przyszłości. Społeczna odpowiedzialność uczelni jest konsekwencją podejścia, w którym nauka i uczenie wyrażają skoncentrowanie się na wyzwaniach i solidarności z grupami czy instytucjami, które szczególnie moga potrzebować doświadczenia i ekspertyzy uczelni.

Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego jest jednostką, która społeczną odpowiedzialność uważa za jeden z filarów definiujących swoje działanie. Chcemy ułatwić kontakt z pracownikami, zespołami badawczymi i dostęp do zasobów oraz projektów realizowanych na największej polskiej uczelni. Tak, by wszystko, co robimy miało jeszcze większy wpływ na naszą rzeczywistość. Służyło większej liczbie osób i instytucji. Docierało i zmieniało sposób myślenia oraz działania.

Copyright © 2020 Uniwersytet Warszawski.