Kampania #UWażniNaSuszę

Susza stanowi jedno z najbardziej dotkliwych zjawisk naturalnych oddziałujących na środowisko, społeczeństwo i całą gospodarkę. Aby w przyszłości nie zabrakło nam wody, już teraz niezbędnym jest zadbanie o zasoby wodne i przeciwdziałanie dotkliwym skutkom suszy – na poziomie jednostki, społeczności lokalnych, jak i w skali całego kraju. Kierując się ideami, które leżą u podstaw powołania Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego – dostępem do wiedzy, otwartością oraz dialogiem opartym na faktach – realizujemy kampanię edukacyjną pod hasłem #UWażniNaSuszę.

Korzystając z wiedzy naukowców, badaczy i ekspertów Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Współpracy i Dialogu zaprasza do podjęcia wspólnego działania, dzieląc się jednocześnie tym, co najbardziej wartościowe – nauką.

Czytaj >więcej o kampanii (otwiera się na nowej zakładce)”>>>więcej o kampanii

Copyright © 2020 Uniwersytet Warszawski.