Kalendarz wydarzeń

Autorskie wydarzenia Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego:

  • Klub Innowacji UW, temat: Zdrowie – spotkanie zespołów naukowych komercjalizujących wyniki prac badawczych oraz firm przedstawiających wyniki prac swoich działów rozwoju (26.09.2019 r.)
  • Warsztaty dla dziennikarzy o tym jak prawidłowo interpretować sondaże przedwyborcze (27.09.2019 r.)
  • Tydzień Noblowski 2019centrum prasowe dla mediów zlokalizowane w Centrum Współpracy i Dialogu UW, podczas każdego z Dni Noblowskich naukowcy z UW i WUM będą wyjaśniać odkrycie uczonego uhonorowane właśnie Nagrodą Nobla i jego znaczenie dla społeczeństwa i gospodarki (7-14.10.2019 r.)
  • Miastotwórcza rola Uniwersytetu Warszawskiego (9.12.2019 r.) – wydarzenie, w którym wezmą udział przedstawiciele Biura Innowacji w Przestrzeni Akademickiej (BIPA UW) oraz Urzędu m.st. Warszawy
  • Klub Innowacji UW, temat: energia (styczeń 2020)
  • Nowe słowa w przestrzeni miejskiej – Obserwatorium językowe UW (luty 2020)

Copyright © 2020 Uniwersytet Warszawski.