Jak nawiązywać współpracę?

Centrum Współpracy i Dialogu jest powołane do tego, by wspierać osoby z wewnątrz uczelni i partnerów z zewnątrz w nawiązywaniu kontaktów, a potem ustalaniu warunków do podejmowania konkretnych partnerstw oraz realizacji projektów, które przysłużyć się mogą realnych zmianom jakości życia publicznego w Polsce i na świecie.

Centrum służy swoją wiedzą o bogatych zasobach uczelni, by jak najlepiej kojarzyć współpracę operacyjną i naukową. CWiD UW jest zainteresowane działaniami we wszystkich sektorach i w większości obszarów tematycznych.

Bazowe etapy współpracy:

pomysł, projekt, wyzwanie
skupienie na jego znaczeniu społecznym, ekonomicznym czy naukowym
powiązanie z odpowiednimi zasobami UW
ustalenie warunków współpracy
włączenie dokonań procesu do dydaktyki
upowszechnienie wyników współpracy

Copyright © 2020 Uniwersytet Warszawski.