Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do udziału w Tygodniu Noblowskim.

Od 7 do 14 października członkowie Akademii Szwedzkiej będą ogłaszać tegorocznych laureatów Nagród Nobla w poszczególnych dziedzinach. Centrum Współpracy i Dialogu UW w Tygodniu Noblowskim otwiera multimedialne centrum prasowe i zaprasza do wspólnego śledzenia transmisji Akademii i spotkania z komentatorami poszczególnych dziedzin nauki. W briefingach prasowych tuż po ogłoszeniu laureatów wezmą udział eksperci Uniwersytetu Warszawskiego oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Harmonogram transmisji:

Transmisja live rozpocznie się ok. 11.30. Przed transmisją odbędzie się dyskusja wprowadzająca „Ku Nagrodzie Nobla: ambicje, potencjał, możliwości polskiej nauki”, w której udział wezmą: prof. ucz. dr hab. Marcin Pałys, rektor Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zaproszeni eksperci: prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC (I Katedra i Klinika Kardiologii WUM), prof. dr hab. n. med. Marcin Ufnal (Zakład Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej WUM), dr hab. n. med. Anna Wójcicka (Zakład Medycyny Genomowej, WUM).
Transmisja live rozpocznie się ok. 11.45. Zaproszeni eksperci: prof. dr hab. Krzysztof Meissner (Instytut Fizyki Teoretycznej), prof. dr hab. Andrzej Wysmołek (Instytut Fizyki Doświadczalnej) i dr hab. Jan Chwedeńczuk (Instytut Fizyki Teoretycznej).
Transmisja live rozpocznie się ok. 11.45. Zaproszeni eksperci: prof. dr hab. Ewa Bulska (Pracownia Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW), prof. dr hab. Paweł Kulesza (Pracownia Elektroanalizy Chemicznej), prof. dr hab. Rafał Siciński (Pracownia Stereokontrolowanej Syntezy Organicznej).
Transmisja live rozpocznie się ok. 13.00. Zaproszeni eksperci: dr hab. Żaneta Nalewajk-Turecka (Instytut Literatury Polskiej), dr Eliza Kącka (Instytut Literatury Polskiej), dr Łukasz Wróbel (Instytut Literatury Polskiej).
Transmisja live rozpocznie się ok. 11.00 Zaproszeni eksperci: prof. ucz. dr hab. Anna Giza-Poleszczuk (Instytut Socjologii), prof. dr hab. Paweł Łuków (Zakład Etyki), prof. dr hab. Szymon Malinowski (Instytut Geofizyki).
Transmisja live rozpocznie się ok. 11.45. Zaproszeni eksperci: prof. dr hab. Tomasz Żylicz (Katedra Mikroekonomii), prof. ucz. dr hab. Karolina Safarzyńska (Katedra Ekonomii Politycznej), dr hab. Michał Brzeziński (Katedra Ekonomii Politycznej), dr hab. Cecylia Leszczyńska (Katedra Historii Gospodarczej), dr Michał Brzozowski (Katedra Makroekonomii i Handlu Zagranicznego), dr Juliusz Jabłecki (Zakład Finansów Ilościowych).

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie udziału, wysyłając e-mail na adres: cwid@inkubator.uw.edu.pl.