Dzień komórek macierzystych

Na Wydziale Biologii UW 6 marca 2020 odbędzie się Dzień Komórek Macierzystych – UniStem Day.

Wydarzenie to odbywa się na kilkudziesięciu europejskich uczelniach. Spotkanie skierowane jest do uczniów szkół średnich i ma na celu pogłębienie ich wiedzy na temat badań prowadzonych z zastosowaniem komórek macierzystych. Nadrzędnym celem spotkania jest upowszechnienie rzetelnej wiedzy o komórkach macierzystych.

Program spotkania obejmuje wykłady, pokazy filmowe, warsztaty oraz debatę z udziałem dziennikarzy naukowych oraz naukowców i lekarzy zajmujących się komórkami macierzystymi.

Dzień Komórek Macierzystych na UW organizowany przez Wydział Biologii wspiera Urząd Marszałkowski, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW, PWN, Zeiss oraz „Edukacja Biologiczna i Środowiskowa”.

Spotkania odbędą się 6 marca 2020 na Wydziale Biologii UW.

Copyright © 2020 Uniwersytet Warszawski.