Debata “Odpady, śmieci, resztki”

Wydarzenie anulowane na mocy zarządzenia Rektora UW z 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności UW.

Klub Absolwentów UW zaprasza na drugą debatę z cyklu “Widoki na przyszłość” pt. “Odpady, śmieci, resztki – czy kultura samoograniczenia się zmieni nasz świat?”

16 marca 2020, godz. 18.00-20.00
Ogród Botaniczny UW, Al. Ujazdowskie 4

Do udziału w cyklu zapraszamy całą społeczność UW (#JestemzUW) – absolwentów, studentów, doktorantów, badaczy i pracowników uczelni.

>bezpłatna rejestracja na debatę (otwiera się na nowej zakładce)”>>>bezpłatna rejestracja na debatę

Jak mówimy o rzeczach, które posiedliśmy, wykorzystaliśmy i musimy się ich pozbyć? Czy należy tę kategorię z przedmiotów użytkowych rozciągnąć na wodę i powietrze? Czy świadomość kryzysu klimatycznego jest częścią opowieści o użytkowaniu zasobów? Jeżeli, to nie rozwiązania techniczne, ale zmiana wartości podług których żyjemy może spowolnić lub zatrzymać niekorzystne zmiany klimatu, to przyszedł czas na dyskusję o etyce. Po dekadach wychwalania wzrostu gospodarczego czy poprawy jakości życia pojawia się idea, aby to samoograniczenie było wiodącą ideą następnego stulecia. Czy czeka nas powrót maltuzjanizmu? W jakiej formie? Polityki jednego dziecka? Czy popularyzacja syntetycznego mięsa może realnie zmienić ilość emitowanych gazów cieplarnianych? Czy pojęcie “jednorazowy” stanie się stygmatyzujące? I w końcu kto oraz podług jakich zasad będzie decydował czy konsumpcja jest nadmierna? Czy można sięgnąć w poszukiwaniu nowego wzorca do protestanckiej etyki skromności czy raczej do filozofii “współodpowiedzialności” za świat? Jak wzmacniać solidarność krajów zachodnich z tą częścią świata, która odczuwa skutki naszej nadmiernej konsumpcji?

Paneliści:

Blanka Kolago-Szymczak, założyciel i redaktor SLOW FIX BLOGA, miejsca, które zmienia postrzeganie pojęcia zrównoważonego rozwoju.
Aktywistka z ponad 10-letnim doświadczeniem w PR, w sektorze usług profesjonalnych; firm prawniczych, executive search i private bankingu.

Michał Paca, ekspert branży gospodarki odpadami, ekolog, autor bloga „Sortownia Opinii”, specjalizuje się w wykorzystaniu nowych i innowacyjnych technologii w oczyszczaniu ścieków i zagospodarowaniu odpadów. 

Marta Sapała, autorka książek o zrównoważonym rozwoju w perspektywie jednostkowych wyborów konsumenckich (odpady, odzież, żywność)

>więcej informacji (otwiera się na nowej zakładce)”>>>więcej informacji

Copyright © 2020 Uniwersytet Warszawski.