#100 pytań o suszę

Jaką objętość wody magazynują mokradła?

Mokradła magazynują znacznie więcej wody niż znajduje się we wszystkich naszych jeziorach. Szacuje się, że w torfowiskach zmagazynowanych jest ok. 35 miliardów m3 wody. Torfowiska można więc nazwać naturalną "gąbką", która chłonie...

Jaką objętość wody magazynują mokradła?
Jakie rozmiary osiąga erozja gleb w Polsce?

1/3 Polski jest zagrożona erozją wodną powierzchniową i wietrzną a w wielu powiatach występuje pierwszy stopień pilności ochrony przeciwerozyjnej. Największe zagrożenie erozją wodną w Polsce dotyczy Małopolski oraz Podkarpacia. Sytuacja nie jest...

Jakie rozmiary osiąga erozja gleb w Polsce?
Jaką rolę pełnią lasy górskie?

Lasy górskie rosną powyżej wysokości 500 m n.p.m. Taka lokalizacja oznacza, że składają się z drzew, które nie występują na niżej położonych obszarach. Drzewa przystosowały się do chłodnego klimatu, ulew i intensywnego...

Jaką rolę pełnią lasy górskie?
Skoro sosny dobrze znoszą suszę to czy powinniśmy sadzić ich więcej?

Na pewno nie. Sosna najlepiej czuje się w klimacie zimnym lub umiarkowano-zimnym. Obecnie jesteśmy świadkami zmian globalnych, z którymi wiąże się także wzrost średniej temperatury. Sosna, będąca rośliną wrażliwą na wysokie temperatury,...

Skoro sosny dobrze znoszą suszę to czy powinniśmy sadzić ich więcej?
Jakie są przyczyny erozji gleby?

Erozja gleby to naturalny proces, który wpływa na wszystkie formy terenu i odbywa się powoli. Stanowi następstwo działania sił takich jak woda czy wiatr, należy jednak pamiętać, że działalność człowieka może ją znacznie...

Jakie są przyczyny erozji gleby?
Czy to jakie rośliny sadzimy, wpływa na to, jak gleba zatrzymuje wodę i na jej strukturę?

Tak, tereny niepokryte roślinnością, które dodatkowo są górzyste, najsłabiej zatrzymują wodę. Brak roślinności jest często wynikiem destrukcyjnej działalności człowieka, polegającej między innymi na nadmiernym wyrębie lasów czy nieprawidłowym prowadzeniu gospodarki rolnej. Im...

Czy to jakie rośliny sadzimy, wpływa na to, jak gleba zatrzymuje wodę i na jej strukturę?
Jak można zatrzymać wodę w glebie?

Zatrzymanie wody w glebie jest możliwe dzięki naturalnym „gąbkom”. Mokradła, torfowiska, lasy i kwietne łąki zbierają i magazynują wodę, a jednocześnie przeciwdziałają powstawaniu suszy oraz powodzi. Powinniśmy zaprzestać wycinki starych lasów, na wsiach...

Jak można zatrzymać wodę w glebie?
Jak można chronić glebę przed suszą?

Aby chronić glebę przed suszą możemy ściółkować rosnące w niej rośliny – to bardzo pomaga w utrzymaniu wilgoci w glebie. Naszymi sprzymierzeńcami są również dżdżownice, które spulchniają glebę. Warto też sadzić rośliny...

Jak można chronić glebę przed suszą?
Jak brak wody w ekosystemie wpływa na glebę?

Woda znajdująca się w glebie, transportuje do rośliny wszystkie składniki odżywcze. Woda jest przez glebę magazynowana i pobierana przez rośliny, gdy tego potrzebują. Brak zmagazynowanej w glebie wody może powodować jej erozję...

Jak brak wody w ekosystemie wpływa na glebę?
Jak w obecnych czasach rolnicy mogą bronić się przed suszą nie szkodząc przyrodzie?

Odpowiedzialne rolnictwo powinno być nastawione na międzyplony i płodozmiany, wprowadzenie uprawy bezorkowej, tworzenie miedz i ochronę zadrzewień śródpolnych i, jeśli to konieczne ich nasadzanie, przy wykorzystaniu rodzimych gatunków drzew i krzewów. Jednocześnie...

Jak w obecnych czasach rolnicy mogą bronić się przed suszą nie szkodząc przyrodzie?
Czy sami możemy przeciwdziałać suszy?

Tak. Mamy realny wpływ na to, czy zjawisko suszy będzie się pogłębiać. W pierwszej kolejności musimy zmienić swoje myślenie o wodzie. Woda stanowi cenny surowiec, z którym powinniśmy obchodzić się oszczędnie. Każdy...

Czy sami możemy przeciwdziałać suszy?
Czy nasze decyzje zakupowe mogą wpływać na pogłębianie się zjawiska suszy w przyrodzie?

Produkty konsumenckie odpowiadają nawet za jedną trzecią śladu wodnego większości ludzi. Zmniejszając ilość kupowanych produktów – od odzieży przez elektronikę po artykuły gospodarstwa domowego – możesz radykalnie zmniejszyć swój ślad wodny. Ograniczanie...

Czy nasze decyzje zakupowe mogą wpływać na pogłębianie się zjawiska suszy w przyrodzie?
Jak powinniśmy pielęgnować i zagospodarowywać zielone przestrzenie wokół nas (ogrody, trawniki na osiedlach, balkony, działki czy zieleń miejską), by przeciwdziałać suszy?

Warto podzielić ogród na strefy – wydzielić strefę na łąkę kwietną czy niekoszony trawnik. W ten sposób nie będziemy jedynie przeciwdziałać suszy, ale stworzymy też raj dla zagrożonych wyginięciem owadzich zapylaczy roślin...

Jak powinniśmy pielęgnować i zagospodarowywać zielone przestrzenie wokół nas (ogrody, trawniki na osiedlach, balkony, działki czy zieleń miejską), by przeciwdziałać suszy?
W jaki sposób gospodarka może regulować zarządzanie zasobami wodnymi w kraju?

Zarządzaniem zasobami wodnymi zajmuje się tzw. gospodarka wodna. Jest to dział zajmujący się kształtowaniem zasobów śródlądowych wód powierzchniowych i podziemnych, jak również ich ochroną przed wyczerpaniem i zanieczyszczeniem. W Polsce obowiązuje ustawa...

W jaki sposób gospodarka może regulować zarządzanie zasobami wodnymi w kraju?
Jak możemy przeciwdziałać suszom na poziomie krajowym?

W pierwszej kolejności na poziomie jednostki – każdy z nas powinien zmienić swoje myślenie o wodzie. Rozsądnie gospodarować nią w domu, nie marnować wody pitnej w ogrodzie a także przekazywać tę wiedzę...

Jak możemy przeciwdziałać suszom na poziomie krajowym?
Do czego możemy ponownie wykorzystać wodę, którą myjemy owoce i warzywa?

Wodę, którą myjemy owoce i warzywa możemy wykorzystać ponownie do podlewania kwiatów na tarasie czy roślin doniczkowych. Do tego celu można też wykorzystywać wodę po gotowaniu ziemniaków, makaronu czy jajek (o ile...

Do czego możemy ponownie wykorzystać wodę, którą myjemy owoce i warzywa?
Czy w czasie suszy można kosić trawniki?

W czasie suszy warto zmniejszyć częstotliwość koszenia trawnika oraz zwiększyć jego wysokość. Zielony trawnik nie jest podstawową potrzebą, którą musimy zaspokoić w swoim codziennym życiu. Tym bardziej, że trawy są roślinami bardzo...

Czy w czasie suszy można kosić trawniki?
Jaki wpływ na obieg wody w przyrodzie ma koszenie trawników?

Nieskoszony trawnik zatrzymuje wilgoć i zapobiega erozji ziemi. Jeśli już kosisz trawę, nie zbieraj z niej ścinek. Pozostaw je na ziemi. Będą działać jak ściółka i spowalnią parowanie wody z powierzchni gleby.

Jaki wpływ na obieg wody w przyrodzie ma koszenie trawników?
Jakie konsekwencje ma susza dla zasobności naszych portfeli?

Brak wody poważnie wpływa na rolnictwo. Przez zmianę klimatu wegetacja roślin została zaburzona – ciepłe i bezśnieżne zimy sprawiają, że rośliny muszą mierzyć się z brakiem odpowiedniej ilości wody już na początku...

Jakie konsekwencje ma susza dla zasobności naszych portfeli?
Jak ważna jest edukacja młodego pokolenia, naszych dzieci na temat środowiska?

Edukacja nie powinna ograniczać się jedynie do młodego pokolenia i dzieci. Upowszechnienie wiedzy na temat środowiska powinno dotyczyć wszystkich bez względu na wiek. Wiedza na temat zjawiska suszy i jej konsekwencji, uwrażliwienie...

Jak ważna jest edukacja młodego pokolenia, naszych dzieci na temat środowiska?
Po jakie produkty sięgać, by nasze wybory wspierały przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu?

Chcąc wspierać przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu, warto sięgać po produkty o niskim śladzie wodnym oraz po produkty lokalne i sezonowe. Warto również ograniczyć spożycie mięsa, zastępując je co jakiś czas daniami roślinnymi....

Po jakie produkty sięgać, by nasze wybory wspierały przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu?
Czy każdy może i powinien zbierać deszczówkę, nawet na balkonie?

Oczywiście. Już niewielka jej ilość, pozwala zaoszczędzić wodę pitną. Deszczówka może pokryć nawet 50% zużycia wody w gospodarstwie domowym.

Czy każdy może i powinien zbierać deszczówkę, nawet na balkonie?
W jaki sposób możemy gromadzić i użytkować deszczówkę?

Deszczówka to cenny zasób, tymczasem w zabetonowanych miastach aż do 90% spadającej w czasie deszczu wody spływa kanalizacją burzową do rzek. Deszczówkę możemy gromadzić bez względu na miejsce zamieszkania, w dużych zbiornikach...

W jaki sposób możemy gromadzić i użytkować deszczówkę?
Jak dbać o przydomową zieleń w czasie suszy?

W czasie suszy zielony trawnik nie jest podstawową potrzebą. Chyba, że będziemy podlewać go wodą z naszego zbiornika na deszczówkę. Rozwiązaniem na okres suszy jest też rzadsze koszenie trawników lub zastosowanie innego...

Jak dbać o przydomową zieleń w czasie suszy?
Jaki wpływ ma regulacja rzek na występowanie suszy na danym obszarze?

Ingerencja w bieg rzek ma istotny wpływ na częstsze występowanie suszy na danym obszarze. Wszelkie regulacje, prace utrzymaniowe, budowanie tam i stawianie barier hydrotechnicznych przyspieszają odpływ wody. Rzeki naturalne zatrzymują wodę i...

Jaki wpływ ma regulacja rzek na występowanie suszy na danym obszarze?
Jaką rolę pełnią rzeki w przeciwdziałaniu suszy?

Rzeki w naturalny sposób przeciwdziałają powstawaniu susz – tworzą bardziej wilgotny mikroklimat, który łagodzi skutki braku opadów. Są doskonałym magazynem wody, a im bardziej dzika i meandrująca rzeka, tym więcej tej wody...

Jaką rolę pełnią rzeki w przeciwdziałaniu suszy?
Jaką rolę odgrywa roślinność nadrzeczna w walce z suszą?

Obszary nadbrzeżne dostarczają pożywienia, schronienia i wody dla dużej ilości zwierząt (zapewniając tym samym ich różnorodność) oraz służą jako trasy migracji i przystanki między siedliskami dla różnorodnych gatunków dzikich zwierząt. Drzewa i...

Jaką rolę odgrywa roślinność nadrzeczna w walce z suszą?
W jakim stanie są dziś polskie rzeki?

Polskie rzeki tworzą sieć o długości ok. 150 000 kilometrów. Tylko 20% tego systemu pozostało w kształcie nienaruszonym lub zbliżonym do naturalnego. Natomiast 80% zostało poddane licznym regulacjom i pracom utrzymaniowym. Na wielu...

W jakim stanie są dziś polskie rzeki?
Jak możemy walczyć ze zmianami klimatu, by przeciwdziałać skutkom suszy?

W walce z suszą najważniejsze jest jak najszybsze zminimalizowanie skutków katastrofy klimatycznej i osiągnięcie neutralności klimatycznej do połowy wieku. Neutralność klimatyczna oznacza zdolność do pochłaniania tej samej ilości gazów cieplarnianych, która została...

Jak możemy walczyć ze zmianami klimatu, by przeciwdziałać skutkom suszy?
Jakie są najbardziej dotkliwe konsekwencje suszy dla przyrody?

Długotrwała susza ogranicza dostępność wody niezbędnej do utrzymania życia – rośliny muszą zmierzyć się z jej niedoborem już na początku sezonu wegetacyjnego.  Problemy wegetacyjne mają wpływ zarówno na dzikie gatunki zwierząt (m.in....

Jakie są najbardziej dotkliwe konsekwencje suszy dla przyrody?
Czy groźba wyschnięcia rzek jest realna?

Małe rzeki, na skutek suszy i intensywnie prowadzonych prac regulacyjnych zaczynają wysychać i w niedalekiej przyszłości mogą stać się tzw. rzekami okresowymi, czyli tylko przez określony czas będą nieść wodę, pozostałą część...

Czy groźba wyschnięcia rzek jest realna?
Czy może nam zabraknąć wody w kranach?

Zgodnie z komunikatem Wód Polskich z 11 lutego br. ujęcia wód powierzchniowych zaopatrują 29% ludności. Wody w kranach może zabraknąć z powodu suszy tylko w przypadku wodociągów o płytkich ujęciach wody. Może...

Czy może nam zabraknąć wody w kranach?
Czy fakt, że Polska ma mało zasobów wodnych może wynikać z tego, że nie zbieramy wody?

Ilość zasobów wodnych Polski to efekt procesów oraz przeobrażeń fizycznych i chemicznych występujących na powierzchni Ziemi przez miliony lat. Nasz kraj powstał na obszarze ubogim w wodę, jednym z uboższych w Europie...

Czy fakt, że Polska ma mało zasobów wodnych może wynikać z tego, że nie zbieramy wody?
Skąd czerpiemy w Polsce wodę słodką?

Na terenie całej Polski woda pitna może być czerpana ze studni lub innych ujęć. Większość obszarów zurbanizowanych dysponuje systemem wodociągowym.

Skąd czerpiemy w Polsce wodę słodką?
Które obszary Polski są najbardziej zagrożone suszą?

Najbardziej zagrożone suszą są obszary Polski Centralnej, na których jednocześnie prowadzi się najbardziej intensywne odwadniające prace melioracyjne. Należy podkreślić, że w zeszłym roku skutki suszy odczuło 15 z 16 polskich województw.

Które obszary Polski są najbardziej zagrożone suszą?
Jaki wpływ na suszę ma gospodarowanie wodą przez człowieka?

Sposób gospodarowania wodą przez człowieka ma niebagatelny wpływ na suszę. Przede wszystkim zapominamy o tym, że to naturalne rzeki i ich doliny przeciwdziałają powstawaniu suszy a mokradła są obszarami, zapewniającymi naturalną retencję....

Jaki wpływ na suszę ma gospodarowanie wodą przez człowieka?
Czy ingerując w przyrodę sami wywołujemy efekt suszy?

Tak. Przede wszystkim powinniśmy przestać ingerować w przyrodę, odejść od planów regulacji rzek, budowania tam i barier hydrotechnicznych, szkodliwych prac utrzymaniowych, które przyspieszają odpływ wody, zamiast zatrzymywać ją na lokalnych terenach. Wodę...

Czy ingerując w przyrodę sami wywołujemy efekt suszy?
Czy susza ma wpływ na klimat, czy klimat ma wpływ na suszę?

W wyniku zmian klimatu zdarzenia takie jak okresy suszy są coraz częstsze i coraz bardziej intensywne. Ostatnia dekada była najcieplejszą w historii prowadzenia pomiarów. W Polsce nie jest inaczej. Tylko w ciągu...

Czy susza ma wpływ na klimat, czy klimat ma wpływ na suszę?
Czy susza będzie coraz częściej występować w naszym kraju?

Tak. Już teraz susza stała się powszechnym problemem i najprawdopodobniej będziemy się z nią zmagać coraz częściej. Oprócz zmian klimatycznych mają na to wpływ również czynniki systemowe takie jak – zła gospodarka wodna,...

Czy susza będzie coraz częściej występować w naszym kraju?
Czy susza, której dziś doświadczamy, jest efektem zmian klimatycznych?

Tak, zmiany klimatu z pewnością mają duży wpływ na to, że coraz częściej borykamy się z dotkliwymi skutkami suszy. Jest to efekt występowania na Ziemi wyższych temperatur oraz bezśnieżnych zim, które nie...

Czy susza, której dziś doświadczamy, jest efektem zmian klimatycznych?
Jakie konsekwencje suszy już dzisiaj nas dotykają, a jakie będą odczuwalne za jakiś czas?

Susza w naszym regionie będzie występować coraz częściej, a my coraz bardziej będziemy odczuwać jej skutki. Ich skala będzie zależna od tego, jak długo susza będzie trwać i czy w jej trakcie...

Jakie konsekwencje suszy już dzisiaj nas dotykają, a jakie będą odczuwalne za jakiś czas?
Czy grozi nam ostatnie stadium suszy – susza hydrogeologiczna?

Susza hydrogeologiczna występuje, gdy rezerwy wody dostępne we wszelkich naturalnych zbiornikach wodnych spadną poniżej lokalnie przyjętego progu. Ten ostatni etap rozwoju suszy przejawia się wyraźnym obniżeniem poziomu wód podziemnych w stosunku do...

Czy grozi nam ostatnie stadium suszy – susza hydrogeologiczna?
Jakie wyróżnia się etapy suszy?

Wyróżnia się cztery etapy suszy. Początkowo występuje susza atmosferyczna charakteryzująca się brakiem opadów przez 20 dni, wysoką temperaturą i niską wilgotnością powietrza. Jej przyczyną jest wyżowa cyrkulacja atmosferyczna, powodująca napływ ciepłych i...

Jakie wyróżnia się etapy suszy?
Jakie czynniki sprawiają, że możemy mówić dziś o realnym zagrożeniu suszą?

Łagodne, bezśnieżne zimy, fale upałów latem, pożary lasów i długotrwałe susze stają się nową rzeczywistością. Rok 2019 był najcieplejszym rokiem w historii pomiarów. Susza ma wpływ na różne obszary naszego życia. Powoduje...

Jakie czynniki sprawiają, że możemy mówić dziś o realnym zagrożeniu suszą?
Przywykliśmy do tego, że Polskę nękały powodzie, tymczasem dzisiaj obawiamy się suszy. Dlaczego tak się dzieje?

Susza przestaje być domeną najcieplejszych miesięcy. Powolne topnienie śniegu w dotychczasowym klimacie Polski było najważniejszym wiosennym źródłem zasilania gleb w wodę. Utrzymujący się na powierzchni śnieg topniał powoli, zasilając wody gruntowe i rzeki, a...

Przywykliśmy do tego, że Polskę nękały powodzie, tymczasem dzisiaj obawiamy się suszy. Dlaczego tak się dzieje?
Skąd przewidywania naukowców, że grozi nam „najpotężniejsza od dziesięcioleci” susza?

Rok 2018 okazał się najcieplejszym w całej historii polskich pomiarów. W 2019 roku ten rekord znowu został pobity. Potrojenie liczby upalnych dni w Polsce jest wynikiem coraz cieplejszych zim oraz bardzo upalnych...

Skąd przewidywania naukowców, że grozi nam „najpotężniejsza od dziesięcioleci” susza?
Dlaczego susza to realny problem współczesnego świata?

Susze stają się naszą nową rzeczywistością. Stepowienie kraju, przyspieszona erozja gleb, spadek poziomu wód gruntowych, wysychanie ujęć wody czy znikanie istniejących strumieni, rzek, mokradeł, stawów i jezior – to realne problemy. Na...

Dlaczego susza to realny problem współczesnego świata?
Czym jest susza i dlaczego występuje?

Susza oznacza dostępność wody poniżej średniej w określonych warunkach naturalnych. Jest zjawiskiem ciągłym o zasięgu regionalnym. Susza dotyczy wszystkich zjawisk związanych z mniejszą dostępnością wody dla danego regionu.

Czym jest susza i dlaczego występuje?
Czy szanujemy wodę?

W ostatnich latach zużycie wody na świecie gwałtownie wzrosło. Głównym powodem zwiększonego zapotrzebowania na wodę jest wzrost liczby ludności. Dodatkową przyczyną jest wzrost zamożności. Rosnący popyt w rolnictwie, przemyśle oraz produkcji dóbr,...

Czy szanujemy wodę?
Co to jest wirtualna woda?

Woda wirtualna to ilość wody, która jest potrzebna do wytworzenia danego produktu. Określenie woda wirtualna zostało wprowadzone przez Brytyjczyka Tony’ego Allana na początku lat 90. XX w. i oznacza ilość wody niezbędnej...

Co to jest wirtualna woda?

Copyright © 2020 Uniwersytet Warszawski.